Teatr Ziemi Rybnickiej napytuje na kōncert

Teatr Ziemi Rybnickiej napytuje na kōncert: ,,Jo je Ślōnzok

Jo je Ślōnzok i tak napisza we ankiecie [w spisie powszechnym]. Dyć Poloki nie gęsi i swój język mają, Hanysy nie afy i swojim godajōm. Napytuja wszyćkich Ślōnzokōw, pniokōw i krzokōw, hanysy i goroli na kōncert kery rychtujymy w ramach Ślōnski Sztamy cuzamyn ze Tyjatrym Ziymi Rybnicki. 19 marca ło siōdmy wieczōr, z udziałym Gangu Marcela, Grupy Oberschlesien i kapeli Superior Silesian Band a tyż Mirka Jędrowskiego i Marka Kierona. W programie niezapōmniane ślōnske szlagry w roztōmajtych aranżacyjach, całość okrasi szpasami a wicami Ferajno Makuli.

Bilety idzie kupić we internecu: https://biletyna.pl/event/view/id/165726

Bilety na sala, na 19 marca idzie kupić po 40 zł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bilety na transmisyjo internecowo we I i II Świynto Wielkanocne sōm po 10 zł.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza