Szpacyr śladami Jendryska we Świyntochlowicach

Już we niedziela, 23 czyrwnia ô czwortej bydzie sie szło wybrać na szpacyr ze Adolfym Jendryskiem, bohaterym ksiōnżki Mōniki Kassner “Sprawa Salzmanna, czyli trup, którego nie było. Zainteresowani trefiajōm sie we Świyntochlowicach przi ul. Bytōmskiej 26 – dŏwnŏ restauracyjŏ U Mally’ego. Szpacyr skōnczy sie wele piōntyj przi Muzyum Powstań Ślōnskich. Kludzić wszystkich bydzie autorka ksiōnżki. Dodatkowo bydzie szło wlyź na zwiydzanie Kościoła Ewangelickego Jōna Krzciciela.

Dodatkowe informacyje na FB: https://www.facebook.com/events/691000384647416/

***

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zapraszamy w niedzielę, 23 czerwca w godz. 16.00 – 17.00, na spacer z Adolfem Jendryskiem bohaterem książki Moniki Kassner “Sprawa Salzmanna czyli trup, którego nie było“. Spotykamy się w Świętochłowicach, przy ulicy Bytomskiej 26 – dawna restauracja U Mally’ego, a spacer zakończymy w Muzeum Powstań Śląskich. Przewodnikiem będzie sama autorka książki. Zaplanowaliśmy też dodatkową atrakcję – możliwość zwiedzenia Kościoła Ewangelickiego Jana Chrzciciela.

Dej pozōr tyż:  „Nike” 2021 dlŏ Zbigniewa Rokity

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza