Szpacyr śladami Jendryska we Świyntochlowicach

Już we niedziela, 23 czyrwnia ô czwortej bydzie sie szło wybrać na szpacyr ze Adolfym Jendryskiem, bohaterym ksiōnżki Mōniki Kassner “Sprawa Salzmanna, czyli trup, którego nie było. Zainteresowani trefiajōm sie we Świyntochlowicach przi ul. Bytōmskiej 26 – dŏwnŏ restauracyjŏ U Mally’ego. Szpacyr skōnczy sie wele piōntyj przi Muzyum Powstań Ślōnskich. Kludzić wszystkich bydzie autorka ksiōnżki. Dodatkowo bydzie szło wlyź na zwiydzanie Kościoła Ewangelickego Jōna Krzciciela.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dodatkowe informacyje na FB: https://www.facebook.com/events/691000384647416/

***

Zapraszamy w niedzielę, 23 czerwca w godz. 16.00 – 17.00, na spacer z Adolfem Jendryskiem bohaterem książki Moniki Kassner “Sprawa Salzmanna czyli trup, którego nie było“. Spotykamy się w Świętochłowicach, przy ulicy Bytomskiej 26 – dawna restauracja U Mally’ego, a spacer zakończymy w Muzeum Powstań Śląskich. Przewodnikiem będzie sama autorka książki. Zaplanowaliśmy też dodatkową atrakcję – możliwość zwiedzenia Kościoła Ewangelickiego Jana Chrzciciela.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza