Sukcesy Gōrnoślōnskygo Zwiōnzku Madżōngã

W Kaliszu reprezentacyjŏ Gōrnoślōnskygo Zwiōnzku Madżōngã ‘USMA’ (Upper Silesian Mahjong Association) wziōnła 4 piyrsze place, w tym piyrszy plac Roman Powęzka (z Piekŏr), a trzeci Łukasz Grzybowski (z Katowic). Turniyj mioł miano Kalisz kontra Gōrny Ślōnsk Riichi 2018 (Calisia vs Upper Silesia Riichi 2018).

To niy piyrszy rŏz, jak klub Gōrnoślōnskygo Zwiōnzku Madżōngã je na podium we turniyju japōńskego madżōngã (Riichi Mahjong). Zawodniki GZM stŏwali już na podium we Bielawie, Wiydniu, Katowicach, Bratysławie, Ôstrawie a Warszawie.

Japōnski Madżōng je zortōm gry z Chin, kero we 2017 roku ôstała uznano za szport umysłowy. Szpil je podobny do Rymika, ino grŏ sie na wyrflach. Wiyncyj ô grze na wikipedyji.

Gōrnoślōnski Zwiōnzek mŏ trzi niyformalne kluby: Katowice (siydziybã), Ôstrava i Ôpole, jak tyż ekstra regiōn Dōmbrowskygŏ Zagłymbiŏ. Do 2017 noleżoł do niego tyż regiōn Morawskej Wołoszczyzny.
Zawodnikōma we klubach sōm niy ino ôsoby z naszego regiōnu (we Polsce a Rep. Czeskej), ale tyż ze Zogłymbiŏ, Japōnije, Italije, Chin, Ukrainy i Serbije.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ranking na rok 2018: https://mahjongsilesia.wordpress.com/ranking/

Dalsze turnieje w 2018 roku:

24.02 – Dąbrowa Riichi Open 2018 – Dąbrowa Górnicza, ZD
7/8.07 – Mistrzostwa Gōrnego Ślōnska w Riichi 2018 – Katowice, GŚ
10.12 – Ostrava Riichi Open 2018 – Ostrawa, GŚ

Reprezentacyjŏ GZM zagrŏ tyż we Wiydniu (10.03.2018) i Brnie (21-22.04.2018).

Turniyj w Kaliszu – fot. Katarzyna Chabelska
Dej pozōr tyż:  Rybnik: IX Diktand Godki Ślōnskij i piknik historyczny

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza