Spotkanie o historii górnośląskiego przemysłu w Gliwicach

W niedzielę, 4 listopada 2018, o godz. 16.00 w Gliwicach spotkanie z prof. dr hab. inż. Wilhelmem Goreckim o historii rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku w wiekach XVIII i XIX.

Okazją do spotkania jest drugie, mocno poszerzone wydanie książki prof. Wilhelma Goreckiego “Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w wieku XVIII i XIX“.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry).

Na miejscu będzie można także nabyć publikacje autora.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Organizatorem spotkania są Ruch Autonomii Śląska Gliwice oraz DFK Kreis Gleiwitz.

Wstęp wolny

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza