Spotkanie górnośląskich pisarzy w Bibliotece Śląskiej

15 stycznia 2020 o godzinie 17.00 w Bibliotece Śląskiej spotkają się górnośląscy pisarze:

Jacek Durski, Ginter Pierończyk i Henryk Waniek, a rozmawiać z nimi będą profesorowie Uniwersytetu Śląskiego Leszek Drong oraz Zbigniew Kadłubek.

Pierończyk, Waniek i Kadłubek wydawali swe książki  w wydawnictwie Silesia Progress, co świadczy o randze wydawnictwa i szacunku  autorów dla ludzi Górnego Śląska.

Profesor Drong pisał dla wachtyrza.eu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Durski, Pierończyk, Waniek mogliby być ojcami Dronga i Kadłubka, więc zachowana jest ciągłość myśli na Górnym Śląsku.

Profesor Zbigniew Kadłubek jest autorem pierwszego tłumaczenia literatury klasycznej na etnolekt śląski: To Ajschylos: Prōmytojs przibity (śl.) [ (gr.) Προμηθεύς Δεσμώτης (Promētheús Desmṓtēs), (pol.) Prometeusz w okowach ], wyd. Silesia Progress – Kotórz Mały 2013;

Mistrz Henryk Waniek wydał u Pejtra Długosza w Silesii Progress:  Jak Johannes Kepler jadąc do Żagania na Śląsku zahaczył o księżyc, Kotórz Mały, 2015, oraz  Obcy w kraju urodzenia,  Kotórz Mały, 2017.

W 2018 w wydawnictwie Silesia Progress ukazały  się czwarta książka Pierończyka Meandry załęskiego sportu, a w 2019 Plecionka.

Twórczość Wańka, Pierończyka i Durskiego wielokrotnie omawiano w wachtyrzy.eu.

Problematyka  spotkania

Durski, Pierończyk i Waniek urodzili się podczas wojny, życie zaś związali ze Śląskiem, tak, ze Śląskiem. Nie tylko z Górnym Śląskie, ale też i z Dolnym.

Cały Śląsk postrzegali z okna ulicy Mariackiej, z Młyńskiej, z Załęża, Ale nie tylko, bo panowie to światowy, kawał globu zjeździli i poznali: Europę, Amerykę Północną, Afrykę i Azję.

Durski i Waniek to wzięci malarze, Pierończyk to legenda górnictwa – poznał na kopalni wszystkie tajniki zawodu.

Rozmawiać z nimi będą filolog klasyczny i anglista-irlandysta.

Katowice to tajemnice, miasto zapoznanych opowieści. O tym będzie rozmowa – o Katowicach w książkach Durskiego, Pierończyka i Wańka, o Katowicach w ich życiu. Tak szczerze i bez ogródek.

 

Uczestnicy spotkania:

Zbigniew Kadłubek: dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – filolog klasyczny, komparatysta, eseista, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Kadłubek był członkiem rady redakcji kwartalnika „Fabryka Silesia”. Jest autorem szkiców i książek o dawnej i współczesnej kulturze Śląska.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

W 2001 na podstawie rozprawy pt. Barok w poezji nowołacińskiej na Śląsku na Wydziale Filologicznym UŚl otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura łacińska. Tam też w 2011 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, po czym został profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale.

Henryk Waniek, * 1942 – artysta malarz, prozaik, eseista, krytyk sztuki, tłumacz, twórca cenionych dzieł malarskich, grafik, projektów scenograficznych.

Literatura Henryka Wańka przesiąkła tajemnicami  Śląska co najmniej od Oświęcimia do Zgorzelca – by posłużyć się cząstką tytułu jednej z jego książek.  Jest to opowiadanie o kraju i krajobrazie, o  duchowych związkach, które łączyły Polaków, Niemców, Czechów i Ślązaków. Krajobrazem podróży, w czasie których Waniek towarzyszy czytelnikowi w trylogii Hermes w Górach Śląskich (1994), Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957 (1996) i Pitagoras na trawie (1997) jest Śląsk.

W Innym Hermesie Waniek pisze: “Zabawa – jeśli to właściwe słowo – może być następująca. Bierzemy do ręki ołówek i rozkładamy przed sobą mapę Dolnego Śląska. Zamykamy oczy. A następnie na ślepo i chybił trafił, atakujemy ołówkiem dowolny punkt mapy. Odczytujemy wylosowaną miejscowość, albo jej okolicę, i piszemy o niej esej. Zapewniam, że gdziekolwiek wyląduje czubek ołówka, tam znajdą się niewyczerpane złoża tematów”.

Henryk Waniekmalarz zestawia obrazy z okien, kielichów, drabin, diabłów, tęczy, spadających gwiazd. Te obrazy łączą jak mapa geograficzne uwarunkowania i ludzkie sfery zainteresowań, jego eseje są ubranymi w słowa mapami duchowych przestrzeni.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Do jego twórczości należą różne dziedziny: malarstwo, grafika, ilustracje do książek, plakaty, scenografia sceniczna. Brał udział w ponad 50. wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego prace zdobyły wiele krajowych i międzynarodowych nagród, przebywał na stypendiach m.in. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Wybrana bibliografia:
1994  – Hermes w Górach Śląskich, Wrocław,
1996  – Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957, Kraków,
1997 – Pitagoras na trawie, Warszawa,
2001 – Inny Hermes, Warszawa,
2003 – Finis Silesiae, Wrocław,
2007 – Wyprzedaż duchów, Wrocław,
2007 – Sprawa Hermesa, Kraków,
2010 – Katowice-blues czyli Kattowitzer-Polka, Katowice,
2012 – Miasto z duszą (wstęp do książki: Michał Bulsa, “Ulice i place Katowic”, Katowice,
2015 – Jak Johannes Kepler jadąc do Żagania na Śląsku zahaczył o księżyc, Kotórz Mały
2015 – Cmentarz nieśmiertelnych, Wrocław.
2017 – Obcy w kraju urodzenia, Kotórz Mały

Ginter Pierończyk, * 1944, do siedemdziesiątego roku życia nie miał doświadczenia w pisaniu, ale  postanowił  je nabyć. W 2013  zgłosił się do Biblioteki Śląskiej w Katowicach na kurs dla początkujących pisarzy prowadzony w ramach Klubu Twórczego Pisania Marty Fox.

To w zupełności wystarczyło, aby zmobilizować go do napisania w latach 2014 – 2016,  trylogii załęskiej,  na którą składają się: Asty kasztana (2014), Synek z  familoka (2016) oraz KLEOFAS w życiorys wpisany (2016 ) .  W  2016 Ginter Pierończyk wspólnie z Aleksandrą Różycką i Janem Gąsiorem wydali e-book zatytułowany Historia Załęża cegłą pisana, w którym między innymi pokazane są pierwsze załęskie domy budowane z cegły. W 2018 w wydawnictwie Silesia Progress ukazuje się czwarta książka Pierończyka Meandry załęskiego sportu. W 2019 w tymże wydawnictwie ukazała  się jego Plecionka. Na 2020/2021 zaplanowany jest Frechowny gizd.

Ginter Pierończyk jest wielkim miłośnikiem i symbolem Załęża i jako pierwszy został uhonorowany nagrodą/tytułem  Rady Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże Przyjaciel Załęża.

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

W spotkaniu uczestniczyć będą także:

Jacek Durski,  * 1943 w Poznaniu. Pisze powieści, sztuki teatralne, teksty filozoficzne i rozprawy o wzajemnych wpływach nauki i sztuki. Jest artystą malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem.

Wybrane  książki:

Mariacka,  Książnica

Okno,  Norbertinum

Publikował między innymi w: „Sycyna”, „Regiony”, „Magazyn literacki”, „Arkusz”, „Odra”, „Topos”, „sZAFa” „Przegląd Polski NY”, „Opcje”, „Arkadia”, „Undergrunt”, „Metafora”, „Kursywa”, „Tytuł roboczy”, „Gościniec Sztuki”, „Akant”, „Zarys”, „Kwartalnik Akademicki”, „Nowa Okolica Poetów”, „Śląsk”, „SOΦIA”, „Przegląd Wielkopolski”, „Aspekty” – i w pismach internetowych.

72 odcinki Mariacka – Okno czytano w Polskim Radiu Katowice.

Durski – artysta malarz: 41 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, udział w 23 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. 1981 zakwalifikowany przez Kunstpodium do pierwszej dziesiątki awangardowych malarzy Europy Wschodniej. Obrazy w zbiorach muzealnych i prywatnych. Ostatnio, udział w “Ikonach Zwycięstwa” Warszawa 2006.
Artysta rzeźbiarz: Współautor „Prześwitu im. Strzemińskiego” w Lublinie. Autor płaskorzeźby-ołtarza „Poznań 56 — Katowice 81” w Kałkowie.
Artysta grafik: Wystawa indywidualna grafiki komputerowej w Galerii ZPAP Katowice 1997. Publikacje w pismach.

Stała ekspozycja prac w Bibliotece Śląskiej i  na stronach www.durski.pub.pl

 

Leszek Drong, dr hab., prof. UŚ, specjalizuje się w badaniach literackich, w studiach irlandzkich, w retoryce ora pamięci kulturowej, pracuje w Instytucie Kultury i Literatury Angielskiej, jest kierownikiem Zakładu Retoryki Kultury i Mediów

W badania naukowe profesora Dronga To:

 • kultura i literatura Irlandii oraz Irlandii Północnej (szczególnie okres współczesny – tj. wiek XX i XXI)
 • pamięć kulturowa w kontekście politycznym i historycznym
 • retoryka w dyskursach kulturowych i literackich; pojęcie reprezentacji w dyskursie, performatywny wymiar dyskursów kulturowych
 • współczesna powieść historyczna; historiografia a literatura; współczesne odmiany realizmu
 • autobiografizm, powieść autobiograficzna, autobiografia jako gatunek
 • powieść akademicka (tzw. campus fiction)
 • pragmatyzm i neopragmatyzm amerykański

https://silesian.academia.edu/LeszekDrong

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza