Spektakel “Autochtōnka” we Rojźmiyrzi

Rŏztomili,

Zaprŏszōm Wŏs ganz herzlich we imiyniu Amatorskygo Zespołu Teatralnygo „Tradicyjŏ” na spektakel co se mianuje „Autochtōnka”, ftorŏ my zrichtowali na bazie sztuki ôd Stanisława Gołby. Ta sztuka, ftorŏ do terŏzki niy bōła jeszcze nigdy pokŏzywanŏ, zagralimy jako piyrsi na wiosnã latojś. Ôstatniy rŏz pokŏżymy ôna 6. januara 2023 ô 19.30.

Akcyjŏ tygo werku je kludzōny na ślōnskij wsi zarŏzki po weltkriegu a ôna ôsprŏwiŏ we formie komedyji ô sfadzie miãndzy sōmsiŏdōma, ze ftorych jedni sōm ôni, co przilejźli zza Buga, a inksi sōm Ślōnzŏkōma.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Mimo iże je to kōnwencyjŏ komedije, tykŏ ta sztuka kans ciãnżkich themōw choby branie Ślōnzŏkōw do Wehrmachtu, werifikacyjŏ wedle narodowojści po wojnie, stigmatizŏwaniy lujdzi stōnd, szŏbrownictwo, ftorygo se byli pozwŏlali niyftorzi, co sam przikludziyjli. Wert tyj sztuki leżi sam we versöhnungu, ftory mŏ ta sztuka we swojim botschaftcie.

Sprŏszōm Wŏs herzlich!

Text a reżiser sztuki: Patryk Klos

(Übersetzung na ślōnskŏ gŏdka: Adam Kubik)

Kaj a kedy?: Rojźmiyrz, Dorfsaal za Feuerwehrōm, ul. Wyzwŏlyniŏ, 06.01.2023 (piōntek) ô 19.30.

Wstymp wolny!

Informacyje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064377984141

 

POLSKI:

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie w imieniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego „Tradycja” na spektakl pt. „Autochtonka” na podstawie sztuki Stanisława Gołby. Tą nigdy dotąd nie wystawianą sztukę zagraliśmy jako pierwsi wiosną tego roku. Po raz ostatni zagramy ją 6. stycznia 2023 roku o godz 19:30.

Dej pozōr tyż:  Przy serniku o Frechownym gizdzie

Akcja tego utworu toczy się na wsi opolskiej tuż po wojnie, opowiada on w formie komedii o sporze sąsiedzkim pomiędzy ekspatriantami za Buga a miejscowymi Ślązakami.

Mimo tej humorystycznej konwencji porusza on wiele trudnych teamtów takich jak, pobór Ślązaków do Wermachtu, powojenna weryfikacja narodowościowa, stygmatyzacja ludności autochtonicznej, szabrownictwo jakiego dopuszczali się niektórzy napływowi. Na uwagę zasługuje zwłaszcza pojednawcze przesłanie sztuki.

Serdecznie zapraszamy!

Tekst i reżyseria: Patryk Klos

Gdzie i kiedy?: Rozmierz, Sala Wiejska za Strażą Pożarną, ul. Wyzwolenia, 06.01.2023 (piątek) o godz. 19.30.

Wstęp wolny!

Informacyje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064377984141

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Spektakel “Autochtōnka” we Rojźmiyrzi

 • 4 stycznia 2023 ô 15:36
  Permalink

  Interessant möglichkeit na ausflug, coby poznać inkszy kōnsek Gōrnego Ślōnska. Pisŏż pōnŏć kōntrowersyjny, możno prawie bezto ciekawie ôbejzdżeć, fto sie s jego literaturōm przōd niy zapoznoł. Po spektaklu zawdy je zeit na dyskusyjõ. Zarŏ sie czowiek czuje zmotivovany co ôbejzdżeć kej już werbung po ślōnsku!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza