Słowo na niedzielę: Gupszy ryczy głośniej jak mōndry. Ô welōnku

Dzisiej chciołech sie z Wami podzielić mojōm małōm refleksyjōm, kerŏ prziszła mi na myśl, kej słuchołech jednyj z ksiōnżek niy żyjōncego już fizyka Stephena Hawkinga. Telã razy we historyje ktoś mōndry wynajdowoł nowŏ teoryjŏ naukowŏ a ludzie miast tyj perzony wysłuchać, czynściyj sie z niyj lachali, bo sie im zdŏwało, iże sōm ôd niyj szprytniejsze.

Zdŏ mi sie, możno sie ôchybiã, iże nŏjczynściyj wadzōm sie ludzie, kerzi majōm niskŏ samoocyna. Ôni muszōm pokŏzać kery sam mŏ recht. Nawet kej niy majōm. A potym majōm sie w zocy, przeca wygrali wojna ô nŏjważniejszŏ rzecz pod Słōńcem. Czasym pewniykiym sōm tak robiã.

Takie swarzynie kosztuje wielã enegije, je sztresujōnce a niy sōm my ôd tygo zdrowsze. Za fest sie spiyrōmy ô sprawy mało wŏżne. Mōno mōmy za mało wiedzy? Możno we rychtyk wŏżnych kwestiach niy poradzymy sie zbywać? Ekszpertōw ôd tygo jak mŏ być je fol. A durś je jako widzicie. Po mojymu trza nōm echt wissynszaftlyrōw.

Gynau widzã ta cecha postrzōd politykōw a ich zwolynnikōw. Co rŏz muszōm kogoś wyryczeć a wyklackać. Yno skuli tygo co chop abo baba je z inkszyj partje abo mŏ inksze zdanie. Niy słuchajōm co sie do nich gŏdŏ. Nale gŏdać to kŏżdy z nich chce. Gowa może ôd tygo rozboleć. Tak sie myślã, niy ma żech omnibusym, nale zdŏwŏ mie sie, co Świat bydzie wtedy lepszy, kej chociŏż my bydziemy inksi. A tygo sobie a Wōm winszujã.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Bartłomiej Bobula – Wieloletni aktywista. Twórca i organizator Śląskiego Kącika Literackiego, Śląskiego Dnia Dziecka i Śląskiego Mikołaja. Prekursor zmian w ustawie metropolitalnej. Działał na rzecz transportu publicznego i infrastruktury. Organizator konferencji. Felietonista i bloger w Ethno.OMG.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-