Słowo na niedzielę: Gupszy ryczy głośniej jak mōndry. Ô welōnku

Dzisiej chciołech sie z Wami podzielić mojōm małōm refleksyjōm, kerŏ prziszła mi na myśl, kej słuchołech jednyj z ksiōnżek niy żyjōncego już fizyka Stephena Hawkinga. Telã razy we historyje ktoś mōndry wynajdowoł nowŏ teoryjŏ naukowŏ a ludzie miast tyj perzony wysłuchać, czynściyj sie z niyj lachali, bo sie im zdŏwało, iże sōm ôd niyj szprytniejsze.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Zdŏ mi sie, możno sie ôchybiã, iże nŏjczynściyj wadzōm sie ludzie, kerzi majōm niskŏ samoocyna. Ôni muszōm pokŏzać kery sam mŏ recht. Nawet kej niy majōm. A potym majōm sie w zocy, przeca wygrali wojna ô nŏjważniejszŏ rzecz pod Słōńcem. Czasym pewniykiym sōm tak robiã.

Takie swarzynie kosztuje wielã enegije, je sztresujōnce a niy sōm my ôd tygo zdrowsze. Za fest sie spiyrōmy ô sprawy mało wŏżne. Mōno mōmy za mało wiedzy? Możno we rychtyk wŏżnych kwestiach niy poradzymy sie zbywać? Ekszpertōw ôd tygo jak mŏ być je fol. A durś je jako widzicie. Po mojymu trza nōm echt wissynszaftlyrōw.

Gynau widzã ta cecha postrzōd politykōw a ich zwolynnikōw. Co rŏz muszōm kogoś wyryczeć a wyklackać. Yno skuli tygo co chop abo baba je z inkszyj partje abo mŏ inksze zdanie. Niy słuchajōm co sie do nich gŏdŏ. Nale gŏdać to kŏżdy z nich chce. Gowa może ôd tygo rozboleć. Tak sie myślã, niy ma żech omnibusym, nale zdŏwŏ mie sie, co Świat bydzie wtedy lepszy, kej chociŏż my bydziemy inksi. A tygo sobie a Wōm winszujã.

Bartłomiej Bobula – Wieloletni aktywista. Twórca i organizator Śląskiego Kącika Literackiego, Śląskiego Dnia Dziecka i Śląskiego Mikołaja. Prekursor zmian w ustawie metropolitalnej. Działał na rzecz transportu publicznego i infrastruktury. Organizator konferencji. Felietonista i bloger w Ethno.OMG.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza