Ślōnzŏki na Euro 2020: po trzech szpilach

We trzecich szpilach na Euro 2020 zagrali ci sami fusbalŏrze ze Ślōnska, kerzi grali już nojwiyncyj we dwōch piyrszych rōndach. Nasz torman puściōł zajś tora, durch żŏdyn fusbalŏrz nie trefiōł do tora przeciwnego manszaftu. Bōła tyż piyrszŏ żołtŏ kartka, kerŏ dostoł Kamil Glik.

Ślōnzŏki we polskim manszafcie już zakōńczyli przigody na EM, co też ôznaczŏ, że trzech fusbalŏrzy nie zagrało na EURO 2020 ani minuty (Skorupski, Kędziora i Helik). We fazie pucharowej przidzie nōm jeszczy kibicować Ślōnzŏkōm z manszaftu Rep. Czeskej, kery w niedziela ô szōstyj zagrŏ ze Niderlandōma.

W trzeciyj rōndzie bōło tak:

– 90 minut grali tera – Vaclik (Ôstrawa – 1 puszczōny tor), Coufal (Ôstrawa), Glik (Jastrzymbie-Zdrōj), Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– 45 minut groł Puchacz (Sulechōw) i Sevcik (Jesioniki)

– 29 minut groł – Świerczok (Tychy)

– zajś nie wyleźli na fusbalplac Skorupski (Zŏbrze), Kędziora (Sulechōw), Helik (Chorzōw).

 

Statystyka po trzech szpilach:

270 minut grali – Vaclik (Ôstrawa), Coufal (Ôstrawa), Glik (Jastrzymbie-Zdōj)

265 minut groł – Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske)

151 minut groł – Puchacz (Sulechōw)

64 minuty groł – Sevcik (Jesionik)

29 minut groł – Świerczok (Tychy)

Naszykowoł: Wojtek Banasiuk

Dej pozōr tyż:  „Schleutsches Schreiben“

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza