Ślōnzŏk wygroł turniyj madżōnga japōńskiygo we Kielcach

Gōrnoślōnski Zwiōnzek Madżōnga zajōn trzi piyrsze place na turniyju w Kaliszu. Wygroł Łukasz Grzybowski s Katowic, drugi bōł Igarashi Tatsuya s Dōmbrowy Gōrniczej (ZD), a na trzecim placu miyszkajōncy w Katowicach Sekigawa Dan s Musashino (Japōniyjŏ).

1 plac Łukasz Grzybowski – Katowice, GŚ
2 plac Tatsuya Igarashi – Dōmbrowa Gōrniczŏ, ZD
3 plac Dan Sekigawa – Musashino, Kantō, Japōnijŏ

5 plac Masahiro Hamamoto – Chorzōw, GŚ

7 plac Olga Igarashi – Dōmbrowa Gōrniczŏ, ZD

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Foto: Olga Igarashi

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza