Ślōnskŏ Biblijŏ a ślōnski szrajbōnek ze 1886 roku? [Prima aprilis]

W bibliŏtyce uniwerzitetu Georga-Augusta w Göttingen znŏdła sie niyzwyczajno ksiōnżka. Jak napisoł nōm ksiōndz dochtōr Antōn Winkler, biblista niymiecki rodzōny we Raciborzu, poradziōł ôn znojś Biblijo ôd Lutra, publikowano we 1886 roku nakładym Württembergische Bibelastalt ze Stuttgartu.

Je to edycyjŏ dwujynzykowŏ: niymieckŏ i – pozōr – ślōnskŏ! Na piyrszyj strōnie – co idzie ôbŏczyć na zdjyńciu przisłanym bez ksiyndza dochtōra – stoji ôfyn:

Śẃyntʘ Biblijʘ
abo wszyskie Pisma ze Starégo a Nowégo Testamyntu
podug ḿyḿeckigo przekuadu D. Martina Lutra
na szlønsko mʘwa ıod x. Troppitza do ẃernych ıod ıonégo
foto: ks. dr Antōn Winkler, 2018

Niy ma to ale kōniec synsacyji. Dyć zdŏ sie, co ślōnski przekłŏd wydurkowany je we autorskim szrajbōnku ôd tumacza. Ino na tyj jednyj strōnie idzie zmiarkować ekstra litery:

  • – o z pōnktym we postrzodku (nasze “ŏ”?)
  • – e z punktym na wiyrchu (na klang i/y)
  • – ø (na klang ō?)
  • – o z tuplowanōm kryskōm z przodku (nasze ô?)
  • – ôznaczynia miynkości podane wiyncyj na to, jak zapisowoł je Feliks Steuer
foto: ks. dr Antōn Winkler, 2018

Zarŏzki po Wielkanocy sōm my ugŏdani na gŏdka telefōnicznŏ z ksiyndzym dochtōrym Winklerym. Niyskorzij chcielibymy drap ku nimu pojechać i sami ôbŏczyć ta Biblijŏ. Dōmy znać, jak ino zweryfikujymy ta nowina.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Kōmyntarz redakcyji: Ja, to bōł yno szpas na prima aprilis. Nie gorszycie sie, pra?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza