Ślōnski Sztwortek: “Moja droga od poezji do prozy”

We sztwortek, 24 10.2019, we Halo Rybnik, bōł XVI tref ze seryji Ślōnski Sztwortek pm.”Moja śląska droga od poezji do prozy”, zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich. Gościym bōł ślōnski poeta i prozaik Janusz Muzyczyszyn, kery ôpowiedzioł nōm ô tym co pisze i ô czym pisze we swojich wierszach a powieściach. Bōł to tref we kerym szło nie yno posuchać  kej poczytoł swoji wiersze ale i pogodać. Wszyjscy fest sie wzruszyli kej czytoł swoji wiersze pisane w jynzyku ślōnskim, pełne przajanio do Hajmatu. Szło tyż kupić tōmiki wierszy a tyż jego najnowszo powiyść: “Mój drugi brzeg”

Porwoł Jōzef

Fotki Lidia Białecka i Damian Bizoń

Dej pozōr tyż:  How Many Communist States in the Early 21st Century?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza