Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Na Ôlimpijskich Szpilach we Pekinie 2022 hokeisty Rep. Czeskej zagrajōm zajś ze ślōnskim adlerym na treskach. Pŏra lŏt do zadku herb Rep. Czeskej, na kerym je czeski lew, a morawski i ślōnski adler,  musioł zrobić plac yno czeskymu lwowi, kery stoł sie symbolym Czeskej Federacyji Hokeja.

Internacjonalny Kōmitet Ôlimpijski podjōn jednak decyzyjŏ, iże na nojbliższych Szpilach we Pekinie na koszulkach mŏ być yno plac dlŏ nazwy państwa a jego herbu, a nie loga nŏrodnych federacyjōw. Skuli tego firma Nike przedstawiōła już nowŏ treska na Ôlimpijske Szpile.

Te ustalynia sōm ważne ale yno na Ôlimpijske Szpile. Na Światowych Majsterszaftach a we inkszych rozgrywkach reprezentacyjŏ Rep. Czeskej bydzie durch używać tresek yno z logym federacyje, to je czeskym lwym.

Zdrzōdło: hokej.cz

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: "Andrzejki" w MGB

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza