Ślōnske Texanery we fernsehu hned: Zōntag, 15.03.2020 ô 16:25

Kej mōmy wszyjscy siedziyć w chałpie na rzici skiż Coronavirusa, tōż gynau wtyn Zōntag, 15.03.2020, baje we TVP Historia pokŏzywany beitrag ô Ślōnskich Texanyrach ô 16:25.

Wejrzeć na tyn beitrag je wert, coby widzieć jako tam se żyjōm Ślōnzŏki i jako ôdnalyjźli se we dzikij Hameryce. Bajecie widziejli Ślōnskich Cowbojōw a farŏrza Franka Kurzaja, ftory je ze Sławiyncic a wysłany ôstoł do Texasu we 1986 bez Erzbischofa Alfōnsa Nossola. Also, wejrzijcie, bo se werci, ale…

…mujsicie sam ô jednym pamiyntać, że to co baje pokŏzywane jako „fakty historyczne” trza betrachtōwać nierŏz ze przimrużyniym ôczōw, bo jakoby nie bōło film bōł zrichtōwany bez TVP a Polŏkōw, a dyć wiymy jakō na naszyj geschichcie se ôni znajōm. Nim wejrzijcie na tyn syndung we fernsehu, wejrzyijcie na mōj beitrag, jaki nieskorzij bōł veryfyntlichowany sam na wachtyrzu, cobyjście byli narichtōwani na to co wŏs możno baje czekało. Jydna korekta takich „faktōw” je we tym artiklu, we ftorym pokŏzujam źrōdło ze 1970-tich lŏt, kaj je napisane, że najsi ludzie wyjychali niy skuliż udrynki Prusōw, yno skiż biydy a godu, po zarajzie i kōnfliktach po Wiojśnie Ludōw.

https://wachtyrz.eu/adam-kubik-die-sprachliche-trias-in-mir-o-slonskij-trzi-godkowojsi-czyli-kaj-ech-wszandzie-pojechol-osprowiac-po-slonsku-7-9/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Also, tak co bajecie w niydziyjla kole połejdnia w chałpie a schaltniycie na tyn syndung! Dyjcie dalij, tak co wajsi tyż se ô Ślōnzŏkach we Texajsie dowiōm!

Ślōnske Texanery a ôjropyjski Ślōnzŏk: (ôd prawyj) Lyod Pruski, ich enkel/wnuk, a ônygo baba Bernadette i jŏł. Widok na ich zôpōcie. Fot. F. Kurzaj

Adam Kubik – Schlesienforscher, dochtorant we Heidelbergu, uczōł w Hameryce a robioł forschung we Texajsie

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza