Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Wszystkie produkcje na serwisach streaming`owych odhaczone? Jest alternatywa!

Stowarzyszenie Opowiadamy wydało zbiór czterech niezależnych krótkometrażowych filmów o tematyce śląskiej. Wyreżyserował je Mateusz Pawełczyk, udział wzięli aktorzy-amatorzy. Są to prawdziwie społeczne produkcje, gdyż wszyscy realizatorzy oraz odtwórcy ról uczestniczyli w nich wolontaryjnie. Pozyskane niewielkie dotacje i granty były przeznaczane na zakup kostiumów, rekwizytów lub na uzupełnienie niezbędnego sprzętu filmowego. Samo wydanie zostało sfinansowane przez odbiorców na zrzutce o której Państwa informowaliśmy.

Tytuł wydania DVD w formie digipack to: Silesia movie – Konflikty Śląskie 1919-1921-XX/XXI-2021. To produkcje mówiące o sytuacjach spornych i konfliktach na Górnym Śląsku w podanych latach. Samo movie w oprawie graficznej jest przed cieniem z jego onetyczną wymową- czyli „mówi” właśnie, jako głos śląska wyrażany w tych filmach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pierwsza z produkcji to „Konflikt Oleski dokumantalnie”. Jego wersja fabularna była już na wielu pokazach, dostępna była jako dodatek do książki „Opowiadane Dziedzictwo”. Tym razem sceny fabularne zostały uzupełnione o wyjaśnienia prowadzącego wydarzeń roku 1919 w okolicach Olesna. Kolejne dwie produkcje to premiery. Pierwsza z nich „Kim byłem, jestem, będę” to swego rodzaju kontynuacja tematu z Konfliktu Oleskiego. Wojna domowa z 1921 roku zmusza zakonnika z Borek Wielkich do ucieczki przed przemocą. Jednak pod wpływem trzech kobiet: napotkanej kobiety oraz patronek Śląska: św. Anny oraz św. Jadwigi Śląskiej wyrusza w drogę od kościoła św. Anny na górę św. Anny by pomóc rannym i wszystkim napotkanym. Film ten został dofinansowany ze środków samorządu województwa opolskiego.

Dej pozōr tyż:  Czarna studnia (cz. 4)

„Jak przy piyrzu czyli nienawistna siódemka” znacząco zmienia tematykę. Tym razem na pierwszy plan wychodzi zwyczajna ludzka zazdrość. Wszystko to z tradycyjnym skubaniym piyrza oraz różnymi nawiązaniami do regionu i popkultury. Po akcji dziejącej się sto lat temu oraz tej na przełomie wieków przenosimy się do współczesności (choć pierwszy z filmów już się do niej odwoływał). Suchy Utopek to opowieść o mitologicznych śląskich stworach, które przez degradację środowiska naturalnego przez człowieka, są zmuszone do ataku na ludzi po latach przerwy. Utopek walczy o retencje wody, Południca o niezanieczyszczanie środkami chemicznymi pól i okolic, Bebok poucza śmiecące dzieci a wiedźma postanawia je porywać by opamiętać rodziców pozbawiając ich… 500+ 😉

Wszystkie filmy poza jednym reżyserem i produkcją przez Stowarzyszenie Opowiadamy łączy tematy Śląska, ponadto w każdej z filmowych przygód zagrali: Sylwia Pietruszka oraz Adrian Schulz. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym jednorazowo i prawie za każdym razem. Pomimo braku takich środków jak na filmy kinowe i zysków z produkcji- grupa zapaleńców tworzy filmy osadzone lokalnie, starając się rozwijać i ratować kulturę regionu. Samo nic się nie zrobi, dlatego zawsze można wesprzeć w kolejnych produkcjach lub dystrybucji obecnych. Wachtyrz wspierający informacyjnie tym razem jest również oficjalnym patronem- dzięki czemu możemy również przekazać część nakładu na nagrody dla naszych czytelników! Konkurs poniżej, a już za jakiś czas znajdą Państwo u nas recenzje.

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum
Mateusz Pawełczyk – fot. Sylwia Pietruszka

Dwie z produkcji są dostępne również online na YouTube Stowarzyszenia Opowiadamy. Po te premierowe zachęcamy do sięgnięcia w wielu bibliotekach, na liście wciąż pojawiają się kolejne biblioteki gdzie dociera to DVD. Jako pierwsze otrzymały je już Oleska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Austriacka w Opolu. Oprócz samych filmów znajdzie się tam również książeczka z kadrami z filmów oraz krótkie wyjaśnienia lub opisy. Warto wspierać regionalną sztukę i kulturę oraz z niej korzystać! Nic tak nie motywuje twórców jak informacje o zainteresowaniu ich pracą.

Kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/UC2BL5cGh71RV6-djrWCbUww

Profil na FB: https://www.facebook.com/stowarzyszenieopowiadamy

Wkrótce na naszym profilu konkurs, w którym będzie można wygrać te płyty DVD.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza