Śląski spacer regionalny w Chorzowie

W najbliższą niedzielę (14.10) zapraszamy na kolejny ŚLĄSKI SPACER REGIONALNY.  Po Chorzowie oprowadzać będzie dr inż. arch. Henryk Mercik, lider ŚPR, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Początek spaceru o godz.14.00 przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie (ul. M. Konopnickiej 29).

Planowana trasa spaceru: kościół św. Wawrzyńca – Szyb Prezydent – Plac Piastowski – kościół ewangelicki przeniesiony z Bytomia – Bobrka do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie“.
Po zakończeniu spaceru zapraszamy na wspólne pieczenie kartofla w Skansenie.

Wstęp na spotkanie jest wolny! 

Dej pozōr tyż:  3.000.000 byzuchōw na portalu Wachtyrz.eu!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza