Skoczōw: Na fleku wiōz traktorym piyńć ôsōb

Policyjōny ze Skoczowa w sobota w nocy chyciyli szofera traktora. Miyszkaniec Brynnyj kerowoł traktōrym bez uprawniyń, z gyrichtowym zakazym kludzynio wozideł, i na fleku. Choby tego było mało, chop przewoziōł piyńciu pasażerōw.

Do zdarzynio doszło w nocy z piōntku na sobota. Szandarzi dostali zgłoszynie ô ôpitym kerowcy i zaroz zaczli jego poszukowania. Chyciyli go w Brynnyj na ul. Jatny. Jak sie pokozało, społym z szoferym w traktorze rajzowało jeszcze piyńciu pasażerōw. Policyjōny wybadali trzyźwość ôd traktorzisty. Podszukowanie wykozało, iże mioł bez trzi prōmile alkoholu w ôrganiźmie. Ôkrōm tego pokozało, iże niy doś, że ôn niy posiado uprawniyń, to jeszcze mo zakoz kludzynio wozideł.

Skuli popołniōnych przestympstw chop ôstoł zastawiōny i noc przepyndziōł w policyjnym hereszcie. Potym bōł przesuchany i usłyszoł ôbskarżynie. Już wczyśnij mioł sztrofy za podobne przestympstwa. Ô jego dalszym losie uzdo gyricht. Grozi mu dożywotni zakoz kludzynio wozideł, wysoko sztrofa, jak tyż nawet 5 lot heresztu.

Fot: KKP Cieszyn

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza