Skat: III Grand Prix Opolskiego Związku Skata, 18.03.2018

W dniu 18 marca 2018 w Izbicku odbyła się III runda Grand Prix Opolskiego Związku Skata. Udział wzięło 85 zawodników. Rozegrano trzy serie rozdań.

Poszczególne serie wygrali:

I – Marian Koziorowski – Skat-Klub Kochcice – 1.702 pkt.

II – Roman Skubała – Skat-Klub Kochcice – 1.646 pkt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

III – Franciszek Czakaj – LZS Leśnica – 1.321 pkt.

Co ciekawe, żaden ze zwycięzców serii nie zakończył turnieju w pierwszej dziesiątce.

Wyniki końcowe III Grand Prix:

1. Henryk Poremba – KSS Pawonków – 3.278 pkt.
2. Krystian Loga – RAMSCH Chrzowice – 3.220 pkt.
3. Grzegorz Fleischer – VICTORIA TRANZYT Chróścice – 3.029 pkt.
4. Józef Ludwig – GOSiT Zawadzkie – 2.973 pkt.
5. Bernard Wodniok – LZS Ligota Dolna – 2.970 pkt.

Klasyfikacja po III Grand Prix Opolskiego Związku Skata:

  1. Rajmund Kowalczyk – LZS Otmice – 313 pkt. GP
  2. Piotr Kaszuba – Nitron Krupski Młyn – 287 pkt. GP
  3. Andrzej Kocot – Nitron Krupski Młyn – 286 pkt. GP
  4. Leonhard Cebula – RAMSCH Chrzowice – 252 pkt. GP
  5. Hubert Zmuda – SWORNICA Czarnowąsy – 251 pkt. GP

Za Zarząd Opolskiego Związku Skata – Sekretarz Paweł Kiszka

 

Foto: www.snappygoat.com

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza