SilNN podcast: Ślōnskie ksiōnżki 2020

W nowym ôdcinku podcastu SilNN ôzprawiōmy ô ksiōnżkach ô Ślōnsku i po ślōnsku, co sie pokozały we 2020 roku. Bōł to dobry rok do ślōnskich czytelnikōw? Swijo sie literatura po naszymu, abo mo sie dobrze? Jak czytać jōm dzieckōm, a jak majoryntnym? Posłuchejcie sami.

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „SilNN podcast: Ślōnskie ksiōnżki 2020

 • 14 stycznia 2021 ô 20:19
  Permalink

  Super podkast, oby wiyncyj! Alicyjo cheba radszy dlo starszych czytaczōw, motywy Jako i ilustracyje, sugerujum niykoniecznie Lektüra dlo dziecek. Niy trza wiela fantazyji, coby dostrzyc motywy hazardu, dragow, smierci, ilustracyje a prawie tyn usmiychu Kota majom co psychodelicznego. Colko ksiōnzka to legalny high, kej sie wniã czowiek w czuje, to zapomino ô Lock Down. Utropom Ślonskij literatury, je ze literatura osoba Ślonskomowno poznowo niy swojo WE szkole i Proza klasyfikuje czynsto Jako COS bezsynsownego. Werci jednak dac jij szansã i oprzic sie hegemoniji polszczyny. “Kaj” Rokity je m.z. bardzo Waznom pozycyjom, cza dac se pozor, co je multum Ślōnzokow ze miyszanych familiji, ô kerych sie niystety czynsto zapomino, pōn Rokita dowo im glos WE ślōnskim dyskursie! A toli dowo wglond Ślonzokōm ze rodzin niy mieszanych na inkszõ percepcyjã ślonskosci aji dowo szansã ja zrozumiec. Niydzwiodek Puch, Muminki Abo Maly Princ sōm super inicjatywom, bo ejzli mowã ślōnsko przetwo, to dziynka nomodszyj generacyji Ślōnzokōw a jejich ôjcōw, co sie ôpiyrajom desilesianizacyji Ślōnska i Ślōnzokōw!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza