Seminarium “Regiony przyszłością Europy” (relacja)

W sobotę 4 marca odbyło się w katowickim kinie Kosmos seminarium “Regiony przyszłością Europy” zorganizowane przez stowarzyszenie REGIOS we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców województwa Śląskiego. Śląska młodzież zaprosiła z tej okazji naukowców, którzy poprowadzili wykłady związane z regionalizmem. Wśród zaproszonych znaleźli się prof. Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił prelekcję pt. “Wielokulturowość, transnarodowość i postnarodowość z perspektywy śląskiej – anatomia (po)nowoczesnego regionu”; prof. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego opowiedziała gościom o “Uniwersytetach europejskich, a współpracy z regionami”; dr Paweł Popieliński z Polskiej Akademii Nauk wystąpił z tematem “Heimat – tożsamość regionalna w Europie z perspektywy krajów niemieckojęzycznych”; a na koniec miał swoje wystąpienie dr Tomasz Hutsch pt. “Regionalizm obywatelski – nowa perspektywa na Europę, regiony i tożsamość”. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, gdyż kilka dni przed samą imprezą organizatorzy mieli już pełną listę zapisanych chętnych. W sumie zapełniono całą salę, w której zasiadało ponad 40 osób, a pozostali mogli śledzić transmisję online.

Po krótkiej przerwie, która miała miejsce po części wykładowej, uczestnicy poznali zwycięzców pierwszej edycji konkursu “Innowacyjny Śląsk Przyszłości”. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w konkursie zdobył Mikołaj Kurowski, wygrywając między innymi wyjazd do Brukseli z europosłem Łukaszem Kohutem. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Jakub Łacny oraz Wojciech Janik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ostatnim punktem imprezy był panel dyskusyjny pt. “Mniejszości narodowe i etniczne w kontekście koncepcji Europy Regionów”. Panelistami byli dr Tomasz Hutsch, dr Paweł Popieliński oraz wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców województwa Śląskiego Eugeniusz Nagel, a także europoseł Łukasz Kohut. Podczas wielu zagadnień poruszonych w czasie panelu, udało się ustalić jak duża jest potrzeba współpracy środowisk lokalnych. Poruszono także kwestię współpracy środowiska regionalistów śląskich z mniejszością niemiecką.

Całość wydarzenia była transmitowana na żywo przez stowarzyszenie REGIOS i jest dostępna na portalu Facebook, a wkrótce także na stronie internetowej organizacji.

Dej pozōr tyż:  Historyczna chwila! Pierwsze tłumaczenie śląskiej książki na język obcy

Link do panelu dyskusyjnego: https://fb.watch/j49LVKZbwT/
Link do prelekcji: https://fb.watch/j4a0vu-YoP/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza