Rybnik: Torgi Edukacyje już 13 roz [ODWOŁANE]

Aktualizacyjo 10.03.2020: Torgi edukacyje ôdwołane. Nowy planowany termin 17 kwietnia 2020.

We piōntek, 20 marca w tym roku, w Zespole Szkōł Budowlannych przi ul. Świyrklańskij 42, bydōm zaś, naszykowane już trzinosty roz, Rybnicki Torgi Edukacyje.

Latosio edycyjo bydzie wyjōntkowo, bo na poczōntek pokożōm autorski tyjater „Abra Budabra” ôd gospodorzi imprezy – rechtorōw ze Zespołu Szkołōw Budowlannych, ôd Izabele  Karwot. Tyjater naszykowany je dlo latosich szkolorzi, co kōńczōm podstawōwki, a zachwolo     nauka we budowlance.

W czasie torgōw młodzioki bydōm mōgli ôbejrzeć, co majōm im do pokozanio wszystki rybnicki szkoły strzedni a korzysztać ze roztomańtych atrakcyjōw. W czasie turnieja e-szportu  bydzie szło zagrać we znano gra  strategiczno „League of legend”.  Bydzie tyż, dlo wszystkich gości, naszykowano kawiarynka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przi fajerze na ôtwarci torgōw bydzie podpisano umowa trzech strōnōw: Zespołu Szkołōw Budowlannych, fyrmy AWIM INVEST z Rybnika, a rybnickigo Ochotniczego Hufca Prace. Umowa tyczyła sie bydzie spōłprace przi szykowaniu praktykōw dlo szkolorzi, a tyż naszykowanio klasy patrōnackij dlo piyrszej klasy szkoły ze fachami: mulorz – pucowacz, mōnter zabudowy a robotōw  wykōńczyniowych we budownictwie.

Ôtwarci torgōw planowane je ô 9:00 we sali ôd OPP Przigoda.

Zdrzōdło UM Rybnik, Fotografije: L. Tyl, Przekłod: Stanisław Neblik

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza