Rybnik przed Godami

Praje miesiōnc ôstało do Godnich Świōnt – w tym czasie niy braknie we Rybniku wydarzyń, kere wkludzōm nas w tyn świōnteczny nastrōj. Bydzie jarmak, Mikołaj, animacyje, parady a kōncerty. Na binie na rynku pokożōm sie miyndzy inkszym Majka Jeżowska, Eleni i grupa ENEJ. A na fnał bydzie tradycyjno wspōlno Wilijka. 

Latosi Rybnicki Gody a Kolyndowani zacznie sie już 30 listopada na rynku, kaj bydzie Godni Jarmak, a na nim 20 sztandōw ze świōntecznymi maszketami. Bydōm tyż taki atrakcyje, jak mostek powinszowań, abo chałupka dlo dzieci ze świōntecznymi animacyjami. Jarmak bydzie trwoł do 23 grudnia.

6 grudnia na tych najmyńszych czakoł bydzie Mikołaj ze swojimi elfami. Przed tym trefym bydzie jeszcze miejsko gra „ Szukōmy św. Mikołaja”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rychtyk dużo świōntecznych atrakcyjōw bydzie we wszystki grudniowe weekendy:

  • 8 grudnia bydzie szumne ôświycyni rynkowej chojinki, a przed tym pudzie bez rynek świōnteczno parada. Bydzie tyż świōnteczny fire show a kōncert ôd Majki Jeżowskiej. Dziyń niyskorzij, 9 grudnia rynek zmiyni sie we Mikołajowo Krajina Elfōw.
  • 15 grudnia na rynku grać bydōm roztomańte świōnteczne mlodyje. Ku tymu muzycznymu, godnimu nastrojowi wkludzōm nas miyndzy inkzymi Piotr Tłustochowicz a Eleni.
  • 22 grudnia bydzie najwiyncyj wszystkigo, a bydzie tyż przedświōnteczny finał imprezōw. Bydzie z uciechōm, ale tyż ze szmakym, a to skuli cukernie ôd Pani Mikołajowej, kero pokoże, jako sie pierniki piecze. Bydzie tyż tradycyjno wspōlno Wilijka, pospołu z kosztowaniym świōntecznego jodła. Bydzie przekozani Ôgnia Betlejymskigo, śpiywani kolyndōw a tyż kōncerty ôd zespołōw Bartnicky a ENEJ.
Dej pozōr tyż:  Rybnik: „Rozświetlmy pamięć”

Ku tymu trza pedzieć, że Rybnik bydzie latoś na Świōntecznej Sztrece Ciynżarōwki ôd Coca-Cole. Te znaczne, czerwiōne auto przijedzie na rybnicki rynek 18 grudnia

Ku tymu roztomańte warsztaty ryncznych robōt, kermasze, świōntczne tyjetry, a śpiywani kolyndōw bydzie tyż we rybnickich dōmach kultury. Warsztaty roztomańtych robōt ryncznych dlo dzieci a młodziokōw bydōm we „Halo! Rybnik”

Dokładny program, co kaj, a kedy bydzie gynał na Rybnickich Godach a Kolyndowaniu znojdziecie już hned we internecu abo na plakatach.

Fotografije z łōńskygo roku: L. Tyl (UM Rybnik)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza