Rybnik: O “Czystym powietrzu” w dzielnicach

Trwają spotkania informacyjne dla mieszkańców Rybnika, poświęcone programowi „Czyste Powietrze”. Trzy pierwsze spotkania, które już się odbyły, cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Dzięki dużemu zaangażowaniu rad dzielnic, w Ochojcu, Kamieniu i Kłokocinie w spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób.

– Podczas spotkań prezentowane są informacje o bezzwrotnych dotacjach dla mieszkańców domów jednorodzinnych, które mają za zadanie wspomóc modernizacje energetyczne budynków i dostosowanie się do wymogów śląskiej uchwały “antysmogowej” – mówi prowadzący spotkania Bartłomiej Kozieł. – Podczas spotkań omawiany jest również wniosek do programu “Czyste Powietrze”, a mieszkańcy mają nieograniczoną możliwość zadawania pytań – dodaje.

Poniżej terminy najbliższych spotkań. Kolejne, przy współpracy z radami dzielnic, organizowane będą na bieżąco.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • Orzepowice – 25 września – 17:00 – ZS-P nr 7, ul. Borki 37D
 • Chwałęcice – 30 września – 18.00 – ZS-P nr 15, ul. Gzelska 7
 • Paruszowiec-Piaski – 2 października –  18.00 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolna 17
 • Wielopole – 9 października – godz. 18.00 –  ZS-P nr 1, ul. Gliwicka 105
 • Boguszowice -Stare – 16 października – godz. 18.00 – SP nr 16 ul. Małachowskiego 44
 • Ligota -Ligocka Kuźnia – 22 października – godz. 18.30 – Klub Kulturalny “Harcówka”, ul. Zakątek 19
 • Maroko-Nowiny – 23 października – godz. 18.00 – Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a
 • Zamysłów – 30 października – godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodzisławska 123
 • Gotartowice – 5 listopada – godz. 18.30 – SP nr 20, ul. Ziołowa 3
 • Śródmieście – 6 listopada – godz. 17.00 – Biblioteka Miejska ul. Szafranka 7
Dej pozōr tyż:  Tychy: spotkanie z mistrzem olimpijskim

***

Organizacja cyklu spotkań w dzielnicach jest możliwa dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła S.A właściciela rybnickiej elektrowni.

Przypominamy, że od stycznia 2019 r. na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej 13 działa punkt konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest m.in.:

 • udzielanie informacji o programie “Czyste Powietrze”
 • pomoc w zakładaniu “profili Beneficjenta” na portalu WFOŚIGW w Katowicach
 • pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu wniosków o dofinansowanie za pomocą portalu WFOŚIGW w Katowicach

Działalność punktu jest finansowana w całości z budżetu Miasta Rybnika.

Źródło: UM Rybnik, fot. W. Troszka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza