Rybnik: Nowa instytucja kulturalna na Śląsku – Galeria Sztuki Rzeczna

W samym sercu Rybnika powstał nowoczesny pawilon, w którym będą organizowane wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz spotkania tematyczne, zajęcia twórcze i szeroko pojęta stymulacja kulturalno-artystyczna.

Lokalizacja Galerii w samym centrum miasta Rybnika, sprawia, że staje się ona łatwo dostępna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Jest to jedyna tego typu przestrzeń w okolicy. Pomysł na to miejsce wziął się od ludzi, którzy w naszym mieście zajmują się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi – mówi Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika – Budynek został zaprojektowany specjalnie z myślą o utworzeniu nowoczesnej instytucji, w której miejsce znajdą rzeźba, malarstwo, fotografia i inne rodzaje sztuki nowoczesnej – zapowiada prezydent.

Współpraca z cenionymi osobowościami ze świata sztuki, instytucjami oraz partnerami pozwala Galerii Sztuki Rzeczna aspirować do miejsca wśród najbardziej cenionych przestrzeni ekspozycyjnych w kraju. Poprzez prezentację polskiej sztuki współczesnej, Galeria będzie dążyć do ugruntowania ich wartości w świadomości odwiedzających.

Misja instytucji, skupia się na edukacji i rozwijaniu zainteresowań kulturowych i artystycznych wszystkich pokoleń mieszkańców Rybnika – podkreśla Nina Giba kierowniczka Galerii Rzeczna – Jednym z celów Galerii Rzecznej jest stworzenie platformy wymiany myśli między artystami a społeczeństwem, budowanie kapitału ludzkiego wokół idei wywodzących się ze sztuki i stworzenie miejsca, gdzie sztuka staje się żywą dyskusją, inspiracją i refleksją nad światem – podsumowuje Nina Giba.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku chce wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej i realnie poszerzać horyzonty mieszkańców Rybnickiego Okręgu Węglowego. W planie są lekcje historii sztuki, oprowadzania kuratorskie oraz warsztaty dedykowane uczestnikom różnych grup wiekowych. Kierowniczka Galerii podkreśla „chcemy dawać poczucie, że tutaj „się dzieje wielki artystyczny świat”.

Dej pozōr tyż:  DURŚ z "Mikołojkym" u Konsul Honorowej Francji

Galeria zatrudnia specjalistów z dziedzin wiedzy o sztuce, jak i samych artystów-rzeźbiarzy. Dzięki temu odwiedzający będą mogli czerpać wiedzę od osób tworzących sztukę, jak i teoretyków. Więcej o placówce i wystawach można przeczytać na stronie www.galeriarzeczna.pl

fot. Marcin Giba

***

Oficjalne otwarcie tej wyjątkowej przestrzeni odbędzie się 9 marca, a towarzyszyć mu będzie wernisaż dwóch wystaw. Już dziś zapraszamy serdecznie!

Podczas otwarcia zobaczymy twórczość rzeźbiarza –  prof. Adolfa Ryszki, urodzonego w Rybniku artysty, uczył się w Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, a potem studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dzieła znane są na całym świecie, tymczasem w Polsce jego prace były prezentowane tak szeroko tylko w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w Zachęcie Narodowej Galerii.

 

 

 

 

Autorem drugiej wystawy jest Chris Niedenthal, mistrz fotografii reportażowej. Dzięki współpracy z Domem Spotkań z Historią, blisko 200 prac autora zostanie zaprezentowanych szerszej publiczności, przybliżając tym samym najważniejsze wydarzenia ostatnich dziesięcioleci. Co ciekawe, wystawa ta będzie pierwszą prezentacją prac Niedenthala na Śląsku w ogóle. A ta konkretnie była pokazywana jedynie w Warszawie i Łodzi. Mistrz zaszczyci wydarzenie osobiście.

Nina Giba i Julia Stachowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza