Rybnicki Plynerowy Festiwal Ger Komputrowych „Leśne e-gierki” – zaproszynie

Gry kōmputrowe na świyżym lufcie? Atrakcyje dlo rojbrōw i nojmodszych? Turnieje fuzbalowe na kōmputrze i zawody w majsterkowaniu? Ôdpadōmy: To możliwe, a do tego już hned!

Leśne E-Gierki to inicjatywa skerowano do szyrokij widownie, co chce pōmału przepyńdzić sobotni wypoczynek. Narychtowano strefa dlo dzieci, wystowka figurek i dmuchańce zaspokojōm kożdego!

Coby niy zapōminać ô tych starszych, mōmy tyż strefa darmowego granio, a ta przizwoli wszyjskim cofnōńć sie w czasie i zaś sprōbować siył w ponadczasowych hitach, takich jak „Worms” abo „DSJ”.

Gamedot Rybnik narychtowoł dlo Wos ekstra mistery boksy ze sprzyntym Genesis, strefa VR jak tyż możliwość przetestowanio nojnowszych autek RC!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dlo wyczynowcōw strefa ASG zapewni ôdpednio dowka adrynaliny, a turniyj FIFA’19 zapewni szpilanie na nojwyższym poziōmie. Nic tak niy cieszy jak pobity rekord skocznie, abo wygrano w turniyju, a to wszyjsko w sobotnie popołednie.

Starsi na zicher pamiyntajōm, jak dostowali ôd swojigo tatulka w take sobotnie dni „Bojowe zadanie”. Naszym zadaniym dlo Wos bydōm zawody ô Puchar Prezydynta Rybnika w skłodaniu kōmputrōw na czas narychtowane ôd CooliClockerz PL. Nojlepsi majsterkowicze tyż mogōm liczyć na puchary jak tyż coś ekstra!

Laserhouse prziwiyzie bōmba! to znaczy zogodki, co bydzie trza rozwiōnzać, coby uretować nos wszyjskich.

A dlo głodnego abo spragniōnego wandrowca Zbeereźnik zaproszo do strefy gastrōnōmicznyj. Stamtōnd niy wyjdziecie z prōznymi brzuchami!

To i jeszcze wiyncyj już 10 siyrpnia w Rybniku – Golejowie przi ul. Podgórnej 50. Zaczynōmy ôd 12!

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Zopisy na turniyj Fifa ô Puchar Prezydynta Rybnika:
proszymy ô maila z nickym na piotr@squirrelgaming.pl
Wpisowe 20 PLN

Link do wydarzynio na Facebooku tukej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza