Rudziniec: U nos sie godo

Aleksander Lubina

(Tekst na bazie materiałów GOK Rudziniec)

U nos sie godo

6 listopada w Gminnym Ośrodku  Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach podsumowano  działanie  Dominiki Witkowskiej “U nos sie godo” w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Świeżym krokiem z Gok-iem”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spotkanie przy kawie i dobrym kołoczu po powitaniu przez  Dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Panią Danutę Czok rozpoczął  Chór Tryl  z Toszka, który pod batutą Marii Garbal, zaprezentował utwory ze zbiorów Adolfa Dygacza, a także nieśmiertelną Karolinkę oraz nieoficjalny hymn górali beskidzkich.

Po występie chóru przedstawiono projekt “Świeżym krokiem z Gok-iem”. Działania  diagnostyczne przedstawiła Karolina Kaczmarczyk, diagnosta projektu.

O projekcie i jego realizacji opowiedziała Dominika Witkowska.

Zwieńczeniem wydarzenia było otwarcie wystawy “Śląscy Teksańczycy”, do której wprowadził pan Gerard Kurzaj.

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza