Rŏman Pawlyta: Szykuje nōm Warszawa „Polexit“?

Ôńskiego tydnia (11 wrzejśnia 2018) dało sie posuchać pryzydynta Duda we Leżajsku jak rozprawioł ô Polsce i Europejskej Unie. Co takego pedzioł polski pryzydynt na Podkarpaciu?

“…o jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika”. – Wspólnota jest potrzebna tutaj, w Polsce, dla nas – własna, skupiająca się na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi; kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmować sprawami europejskimi. A na razie, niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze“.

Dyć niy je to piyrwszy rŏz, coby rzōndzōnce politykiery ze PiS tak rozprawiali. Dopiyro niydŏwno jedyn ze ministrōw (wiceprymier Gowin) gŏdoł co niy bandōm suchać europejskich sōndōw, jak niy bandzie tak jak to sie widzi we Warszawie.

Jak na razie to kole 70-80% ludzi we Polsce chce być tyż we Europejskiej Unie. Po prŏwdzie kanc skiś tych piniyndzy co idōm do Polski. Ale dlŏ mnie durch liczyła sie zachodniŏ kultura prawa, pokōj i porzōndek. Terŏzki widać, co niykŏżdymu je to fest ważne i idzie zajś nazŏd „sarmacki zamordyzm”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dwa lata nazŏd we Brytanii welowali czy wylyjź ze Uniji i 52% bōło za. Duge lata prandzyj politykiery i media zwŏlaly wszystke winy we kraju na Bruksela. Coby niy bōło, Bruksela niy je świyntŏ i swoje mŏ za uszōma, ale żŏdyn regiyrung tyż niy je świynty. Kupa Anglikōw chciało wylyjź ze Uniji, bo we ôstatnich latach kanc migrantōw ze Środkowej Europy przekludziyło sie dō nich. Nojwiyncyj ze Polski. Ale to niy Bruksela kŏzała im ôtwiyrać sie na tych ludzi. To bōł ich regiyrung. I tak bez poranoście lŏt przijechało kole 2 miliona ludzi. Starse Angliki sie tego wystraszōły. Modzi chcieli ôstać we Unie.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

We Polsce tyż przibōło migrantōw, ale nojwiyncyj ze Ukrainy, co sōm do nŏs blank podobni. Terŏzki PiS straszy ludzi, co przijadōm Araby abo ze Afryki i prziwlekōm jeszczy jakieś chorōbska (Kaczyński).

Za pŏra lŏt piyniyndzy ze Unie bandzie manij. Tak jak piyrwej Hiszpania tyż dostŏwała 15 lŏt pōmoc, to potyn trza sie radzić barzij samymu. I je zech zicher co wtedy PiS jeszczy barzij bandzie wynŏkwiać na Bruksela i corŏz manij ludzi bandzie popiyrać idejŏ Polski we Europejskej Uniji. To może być niyskorzij jak nōm sie zdŏwo. A wtedy polski nacjonalizm dopiyro dostanie szwungu. Na to tyż liczy Kaczyński i bandzie corŏz mocnij atakować EU, coby mu żŏdyn już niy bruździōł we rzōndzyniu. Jymu sie marzi Polska jak przed wojnōm. Może być i biydnie, bela bōło po swojymu, a po prŏwdzie to mŏ być wszystko pod kōntrolōm Kaczyńskiego.

Rŏman Pawlytapochodzi spod Ôpolŏ. Skōńczōł geografijŏ i politologiajŏ w Berlinie, robi i żyje w Kazachstanie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza