Robert Talarczyk laureatem prestiżowej Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”

W piątek, 18 czerwca kapituła jednej z najważniejszych nagród teatralnych w Polsce ogłosiła, że tegorocznym laureatem nagrody został Robert Talarczyk – obecnie dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, wcześniej  dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Reżyser, aktor, dramaturg. Autor m.in. inscenizacji składających się na teatralną mitologię Śląska: „Cholonek czyli dobry Pan Bóg z gliny” Janoscha, „Piąta strona świata” wg prozy Kazimierza Kutza, opartego na wątkach autobiograficznych spektaklu „Wujek. 81 Czarna ballada”. Dwukrotnie współpracował także ze Szczepanem Twardochem podczas inscenizacji i prapremier polskich „Dracha” oraz „Pokory”, w której to autor podjął się po praz pierwszy przygotowania teatralnej adaptacji swojej opowieści i debiutował tym samym jako dramatopisarz.

Robert Talarczyk to także twórca wrażliwy na tematy społeczne, m.in. inicjator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Open The Door” w Katowicach, interdyscyplinarnego festiwalu, który oddaje głos wykluczonym i pomijanym, podczas którego mówi się głośno i odważnie o tym, co boli, wzrusza, porusza dziś społeczeństwa Europy i świata. Do katowickiego teatru, zaprasza co sezon najważniejszych twórców różnych pokoleń, m.in. Maję Kleczewską, Radosława Rychcika, Piotra Cieplaka, Nikołaja Koladę, Annę Augustynowicz, Wojciecha Farugę, Jacka Głomba czy Agatę Dudę-Gracz.

Jako dyrektor wiele razy dał się poznać jako człowiek o niezwykłej intuicji do debiutantów. Sam o sobie mówi, że jest „akuszerem karier” m.in. Eweliny Marciniak (debiut „Nowym Wyzwoleniem” w Teatrze Polskim), Artura Pałygi, który na jego zaproszenie debiutował jako dramaturg na zawodowej scenie (wspólnie przygotowali m.in. nagradzany i głośny spektakl „Żyd”) czy Weroniki Murek, której sceniczny debiut dramaturgiczny zrealizował w Teatrze Śląskim („Sztuka mięsa”) na Scenie w Galerii. Często podejmuje też świadome ryzyko zapraszając do świata teatru artystów z innych obszarów sztuki, jak np. rapera i producenta muzycznego Miuosha, który na zamówienie Teatry Śląskiego już trzykrotnie komponował muzykę sceniczną („Himalaje”, „Pokora”, „Wujek 81. Czarna ballada”).

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

–  Teatr to sztuka kolektywna, tym samym traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla wszystkich ludzi, z którymi robię teatr. Od portierów, którzy mnie witają kiedy wchodzę do teatru po najwspanialsze gwiazdy, z którymi miałem zaszczyt pracować na scenie. Wszyscy jesteśmy Ludźmi Teatru – przyznał Robert Talarczyk po ogłoszeniu wyników obrad kapituły Nagrody im. Zygmunta Hübnera.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Robert Talarczyk jest laureatem wielu nagród artystycznych mając na koncie m.in. Złote Maski czy nagrody otrzymywane na festiwalu R@port lub w konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W poprzednich latach wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera odbierali: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Jerzy Trela, Tomasz Rodowicz, Dorota Buchwald. Kapituła przyznała także w tym roku wyróżnienie ZŁOTY PROLOG 2021 Jędrzejowi Piaskowskiemu.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. W szczególności pod uwagę brani są twórcy, którzy zwracają społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej. Ci, którzy przywracają sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misji społecznej, kształtującej wrażliwość widzów, tworzącej świadomość i tożsamość społeczne. Wyróżniani są twórcy promujący wartości, którym był przez całe życie wierny patron nagrody tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność. I wreszcie twórcy wszechstronni, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Uroczystość wręczenia Nagrody i Wyróżnienia odbędzie się we wrześniu w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.

Foto tytułowe: P. Jendroska (c)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza