Ratowanie mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach

Rozpoczął się I etap prac renowacyjnych przy mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach (woj.opolskie). W czasie prac zostaną naprawione i odrestaurowane dach, fundamenty, schody wejściowe oraz drzwi mauzoleum.

Przypomnijmy, że akcja ratowania zabytku rozpoczęła się 30 kwietnia 2017 r. Wtedy to oficjalnie rozpoczęliśmy działania nagłaśniające  fatalny stan kopickiego mauzoleum. Dzięki zaangażowaniu: Proboszcza ks. Jarosława Szeląga, Macieja Mischoka, Jana Naściuka, Alicji Biesiagi, Teresy Kudyby, Barbary Gołąb i Wandy Cebulki, została rozpoczęta droga, której celem jest uratowanie grobowca i godnego pochówku danych Panów na Kopicach.

W ciągu tak krótkiego czasu zebraliśmy dwadzieścia tysięcy złotych i otrzymaliśmy trzysta tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie odbyły się liczne spotkania w Kopicach, w Rudzie Śląskiej, w Chorzowie i w Bytomiu, uruchomiony został  internetowy portal www.mauzoleumkopice.pl, gdzie można na bieżąco śledzić nasze poczynania.

15 września 2018 r. odbędzie się, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, festyn parafialny “Spotkania przed mauzoleum”, którego organizatorami są: ks. Proboszcz Jarosław Szeląg, Maciej Mischok, Jan Nasciuk i Alicja Biesiaga. W tym dniu odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Joanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gościem honorowym będzie obena głowa rodu hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch – prawnuk Joanny iHansa Ulricha Schaffgotschów.

W ramach festynu odbędą się koncert chóru Grotkovia, recital Joli Literskiej i Grzegorza Płonki. Będzie też można zwiedzić zabytkową gorzelnię wchodzącą w skład zespołu pałacowo – folwarcznego (liczba miejsc ograniczona).

Będzie też można zakupić nowy kolekcjonerski kalendarz na rok 2019 pt. “Dziedzictwo Schaffgotschów” czy wziąć udział w licytacji.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Przypomnijmy:

Joanna Gryczik – jako “Śląski Kopciuszek” odziedziczyła w wieku sześciu lat spadek po wielkim śląskim przedsiębiorcy Karolu Godulli.  Stała się najbogatszą damą ówczesnej Europy. W wieku szesnastu lat wyszła za mąż za hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotscha.

Schaffgotschowie to bardzo zasłużony ród śląski, którego przedstawiciel przybył tu z orszakiem świętej Jadwigi Śląskiej. Ród ten można nazwać „Gospodarzami Ziemi Śląskiej”, gdyż dbali przez wieki o wiarę i kulturę regionu. Budując pierwszą bibliotekę na Śląsku w Cieplicach k. Jeleniej Górze czy liczne kościoły.

Taka sama rolę odgrywali Joanna i jej mąż, oboje dbali o wiarę katolicką, budując m.in. kościoły w Bytomiu – Szombierkach, Bytomiu – Bobrku, Rudzie Śląskiej – Goduli, Rudzie Śląskiej – Orzegowie, Katowicach – Panewnikach, Zdzieszowicach, Wrocławiu – Księżu Małym. Joanna dbała też o wykształcenie młodocianych, budując szkoły. Fundowała liczne szpitale, ochronki, domy dla samotnie wychowujących matek. Nawet po śmierci małżonkowie, odpowiednimi zapisami w testamencie zabezpieczyli liczne kościoły i swoich pracowników.

Joanna i Hans Ulrich pochowani zostali w Kopicach w mauzoleum przy kościele. Po II wojnie światowej ich ciała zostały sprofanowane. Dopiero w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia zostali pochowani we wspólnej mogile obok mauzoleum.

Teraz my chcemy naprawić błędy poprzedniej epoki i odwdzięczyć się za całą dobroć jaką ci ludzie obdarzyli mieszkańców regionu i po zakończonym remoncie ponownie pochować ich w grobowcu.

Maciej Mischok

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza