Rajza po Bytōmiu szlakym nadburmistrza Georga Brüninga

„Rajza po Bytomiu” szlakym nadburmistrza Georga Brüninga ôdbydzie sie latoś w niydzielã 29 kwietnia. Piyrszŏ „Rajza po Bytomiu” bydzie poświyncōnŏ legyndarnymu nadburmistrzowi miasta Georgowi Brüningowi. W czasie trefu ôdbydzie sie m.in. wykłŏd prof. Piotra Obrączki pt. „Brüning budowniczy Bytomia” jak tyż szpacyr szlakami burmistrza. Wszyjsko zakōńczy spōlnŏ kawa w Cafe Silesia we bytōmskij Agorze. Ôrganizatorym trefu je Szlak Magnatów Przemysłowych.

Profesōr Piotr Obrączka narodziōł sie 24 września 1941r. w Bytomiu, kaj do dzisiej miyszkŏ. We familijnym mieście skōńczōł Szkołã Podstawowõ Nr 4 im. Mikołaja Kopernika jak tyż LO im. Jana Smolenia. Sztudiyrowoł na WSP w Ôpolu, kaj sie tyż dochtoryzowoł. W latach 1989-1991 bōł za lektora gŏdki polskij i kultury polskij w Instytucie Bildowaniŏ Tumaczy Uniwersytetu Wiedeńskigo. Pod jego ôpiekōm napisano było 150 prŏc magisterskich jak tyż 5 prŏc dochtorskich. Prōmowoł dochtorat ôd Adama Hanuszkiewicza. Je autorym pōnad 170 publikacyji, w tym 14 ksiōnżek. Jego zainteresowania naukowe tykajōm literatury polskij z ôkresu Modyj Polski jak tyż relacyji literackich polsko-niymieckich. Profesōr Obrączka w 2018r. dostoł tytuł Hōnorowego Ôbywatela Bytomia.

Plan trefu:

  • 16.00 – wykłŏd prof. Piotra Obrączki pt.: „Brüning budowniczy Bytomia”, zal widowiskowy w Cyntrum Handlowym Agora w Bytōmiu
  • 17.00 – szpacyr szlakym burmistrza po Bytōmiu
  • 18.00 – kawa w Cafe Silesia

Szlak Magnatów Przemysłowych to idyjŏ na połōnczynie w jednã cołkość placōw i historyji swiōnzanych z magnatami, co grali istõ rolõ w industrializacyji Gōrnego Ślōnska. Realizacyjõ idyje zaczła seryjŏ artykułōw w Dzienniku Zachodnim.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ô heimacie z bajtlami i (niy ino) dlŏ bajtli

Patrōnat nad trefym trzimie Halina Bieda, radnŏ sejmiku wojewōdzkigo jak tyż Radio Piekary.

Zdrzōdło: Szlak Magnatōw Przemysłowych, fot. na wiyrchu: wila ôd Georga Brüninga w Bytōmiu. Autōr Adrian Tync, Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza