Radlin przystępuje do strategii elektromobilności

W Radlinie mówią “tak” dla elektromobilności. Po ubiegłorocznym zakupie pierwszego elektrycznego pojazdu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, przyszedł czas na bardziej kompleksowe potraktowanie tematu. Urzędnicy przystępują do prac nad Strategią Rozwoju Elektromobilności Miasta Radlin – dokumentu, które na przyszłe lata będzie wyznaczać kierunki rozwoju w dziedzinach takich jak promocja niskoemisyjnych form transportu. budowy ścieżek rowerowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy ulepszaniu oferty komunikacji zbiorowej.

Elektromobilność staje się nieodłącznym elementem rozwoju tzw. smart cities, czyli takich miast, które nieustannie pracują na rzecz poprawienia wydajności swej infrastruktury. Nie bez znaczenia – zwłaszcza w naszym regionie – jest kwestia poprawienia jakości powietrza i popularyzacji transportu zbiorowego.
Na początek urzędnicy magistratu zapraszają mieszkańców do wypełnienia dość szczegółowej ankiety w tym temacie. Ankieta ma zbadać zarówno potrzeby w temacie mobilności i zainteresowania nowymi rozwiązaniami, ale również uwypuklić największe problemy w tym zakresie.

Ankieta dostępna jest na stronie:  https://miasto.radlin.pl/elektromobilnosc/

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza