Radlin: Przekludzajōm strōmy

We Radlinie zaniydugo ruszŏ wŏżnŏ inwestycyjŏ – kōmpleksowy rymōnt 1,2 km sztreki na ul. Rymera. W mocka placach zdatne bydzie poszyrzynie pasa drōgowego, kery terŏźnie niyma ani wymiarowy ani zgodliwy z normōma. W pŏru placach ukŏzać sie majōm doimyntnie nowe tretuary.

Bez to miasto uradziōło ô… przekludzyniu modych strōmōw, kere ôstały nasadzone na poboczach pŏrã lŏt nazŏd. Strōmy nasadzono w mōmyncie kej żŏdyn niy planowoł jeszcze rymōntu tej sztreki, niy było ôwdy tyż możebności współfinansowania tyj inwestycyje ze postrzodkōw zewnyntrznych. Bez to w mōmyncie kej zapadła decyzyjŏ ô rymōntach, uradzōno, coby znojść nowõ lokalizacyjõ dlŏ modych strōmōw.

Tajla ôstała już przeflancowanŏ i je na zieleńcu wele Przedszkola Publicznego nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka, tyż przi ul. Rymera, jednak w placu, kery je zicher i zielōny. Drugŏ tajla strōmōw znojdzie sie na zielōnych terynach na ul. Reymonta, blank blisko nowyj sztreki kołowyj, kerŏ kupluje Radlin z Wodzisławiem i tamtejszym cyntrum przesiadkowym.

Rymōnt sztreki na ul. Rymera to jedno z nojwŏżniyjszych latosich auftragōw krysu wodzisławskigo i miasta Radlin. Wykōnane ôstanie 1,2 km nowego gysztelu drōgi jak tyż 2 km nowych tretuarōw. Planowane je tyż wykōnanie abo przebudowanie ôdwodniyniŏ drōgi. Imyntnŏ cyna auftragu to kol. 3,5 mln zł, na kerõ skłŏdŏ sie ajnzac krysu, gminy jak tyż dofinancowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.05.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza