Radlin: Nowy Rok z laserami

W Radlinie już po raz czwarty powitano Nowy Rok bez wybuchów petard, za to przy widowisku laserowym. Organizacją pokazu, jak co roku, zajął się Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie. W sylwestrowy wieczór na płycie placu Radlińskich Olimpijczyków zebrało się mnóstwo radlinian i gości z innych miast, aby wspólnie, przy dźwiękach muzyki i przy laserowym widowisku, przywitać nowy 2020 rok.

Pokazy laserowe, jako alternatywa dla wybuchów pirotechnicznych wpisała się na stałe w tradycję radlińskich Sylwestrów. 4 lata temu Radlin był jednym z pierwszych miast w Polsce (obok Wrocławia, Słupska i Sosnowca) które zdecydowało się na taki krok. O powstrzymanie się od odpalania petard co roku apelują organizacje zajmujące się zwierzętami. Wybuchu są szczególnie niebezpieczne dla psów oraz dla ptactwa (magazyn Forbes w 2018 roku opublikował obrazy radarowe z Holandii przedstawiające rozproszenie ptaków podczas odpalania fajerwerków : https://blogs-images.forbes.com/grrlscientist/files/2015/12/movie_square.gif )
Swoje obawy dotyczące hucznych wieczorów sylwestrowych sygnalizują również rodzice dzieci autystycznych, które ciężko znoszą serie wybuchów w okresie noworocznym. Co roku odpalanie petard kończy się wieloma poparzeniami i innymi niebezpiecznymi wypadkami.
A pokaz laserowy wyglądał tak:

Dej pozōr tyż:  Zabrze: Ciśniemy na wieżę

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza