Radlin: Bank Wzajemnej Pomocy

Zagrożenie koronawirusem komplikuje wiele życiowych aktywności, zwłaszcza osób starszych. Z myślą o nich – ale i nie tylko – powstała grupa “Bank Wzajemnej Pomocy Miasta Radlin”, zrzeszająca osoby z miasta Radlin i najbliższej okolicy (Niedobczyce, Niewiadom, Radlin II, etc.) . Na grupie można zamieszczać ogłoszenia z ofertami niesienia pomocy dla innych. Najwięcej zgłoszeń to osoby młode, gotowe wykonać zakupy dla seniorów. Są również ogłoszenia dotyczące podzielenia się z innymi swoimi domowymi wytworami spożywczymi.
– Czas kwarantanny i rożnych środków ostrożności sprawił, że mieszkańcy w naturalny sposób skupili się na mediach społecznościowych. Tam się teraz spotykamy, wymieniamy informacjami, bez ryzyka infekcji i zachorowania – mówi Marek Gajda z radlińskiego urzędu – Stąd też decyzja aby stworzyć taką platformę wymiany usług i informacji. Co ważne, szukamy również ogłoszeń komercyjnych – przede wszystkim firm cateringowych z Radlina i okolic, dowożących w tym czasie posiłki do domów, oraz lokalnych punktów w których ludzie będą mogli zaopatrzyć się w środki czystości.

Serdecznie zapraszamy społeczność Radlina i namawiamy do zakładania tego typu inicjatyw również w innych miejscowościach:

https://www.facebook.com/groups/498561990826261

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza