Promocja wspomnień Waleski von Tiele-Winckler

W poniedziałek, 14 października 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie głównej Muzeumu Historii Katowic (Katowice, ul. Szafranka 9) odbędzie się promocja książki zawierającej niepublikowane dotychczas wspomnienia Waleski von Tiele-Winckler “TRADYCJE RODZINNE”. Niemieckojęzyczny oryginał do tłumaczenia udostępniła p. Bernadeta Szymik-Kozaczko.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa planszowa “Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiary i życie” przygotowana m.in przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu-Miechowicach, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen i Ligę Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu.

Podczas promocji pieśni Roberta Schumanna i Hugo Wolfa do tekstów Josepha von Eichendorffa wykonają:

Andrzej Sitko – tenor

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Andrzej Filipek – fortepian.

Wybrane fragmenty tekstu “Tradycji rodzinnych” zaprezentuje Natalia Kruszyna.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza