Miuosha lekcja gwary śląskiej

Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj pan Miuosh powie nam coś o gwarze śląskiej. Panie Miuoshu, pan zacznie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Stosuj gwarę śląską, ale w odpowiednim czasie! Bo bywa też czas nieodpowiedni: może w pociągu, może wobec kobiet, może codziennie o 14:47.

Nie stosuj jej na wyrost, nie używaj na lewo i prawo. To byłoby wszak czymś nie do końca naturalnym, jak mleko czekoladowe albo kotlet sojowy.

Nie używaj za bardzo, ale pamiętaj: szacuneczek!

Komunikację dzielimy na normalną – po polsku – i nienormalną: po angielsku, chińsku, znakami dymnymi, rowami w ziemi formującymi wielkie figury jak te z płaskowyżu Nazca oraz po śląsku.

Twardoch jest specyficzny, ale może być. “Mały Książe” też może być – we fragmentach. Ale śląski na Facebooku jest niepotrzebny. I w różnych sklepach jest niepotrzebny, zwłaszcza w mięsnym oraz z butami. Ludzie niepotrzebnie używają tej niepotrzebnej gwary.

 

Podsumujmy, drogie dzieci. Dzisiaj na lekcji dowiedzieliśmy się, że śląski jest:

  • do używania wyłącznie w odpowiednim czasie
  • nie do końca naturalny
  • ale szacunek, szacuneczek, prawda?
  • nienormalną komunikacją
  • niepotrzebny

I nie zapominajcie, kochani. Śląski to…

 

Wszystkie cytaty pochodzą z wywiadu opublikowanego w serwisie Onet Muzyka.
Foto: Magdalena Sobczyńska (CC BY-SA 3.0)

Dej pozōr tyż:  Czytōmy po naszymu: Listy z Rzymu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza