Miuosha lekcja gwary śląskiej

Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj pan Miuosh powie nam coś o gwarze śląskiej. Panie Miuoshu, pan zacznie.

 

Stosuj gwarę śląską, ale w odpowiednim czasie! Bo bywa też czas nieodpowiedni: może w pociągu, może wobec kobiet, może codziennie o 14:47.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nie stosuj jej na wyrost, nie używaj na lewo i prawo. To byłoby wszak czymś nie do końca naturalnym, jak mleko czekoladowe albo kotlet sojowy.

Nie używaj za bardzo, ale pamiętaj: szacuneczek!

Komunikację dzielimy na normalną – po polsku – i nienormalną: po angielsku, chińsku, znakami dymnymi, rowami w ziemi formującymi wielkie figury jak te z płaskowyżu Nazca oraz po śląsku.

Twardoch jest specyficzny, ale może być. “Mały Książe” też może być – we fragmentach. Ale śląski na Facebooku jest niepotrzebny. I w różnych sklepach jest niepotrzebny, zwłaszcza w mięsnym oraz z butami. Ludzie niepotrzebnie używają tej niepotrzebnej gwary.

 

Podsumujmy, drogie dzieci. Dzisiaj na lekcji dowiedzieliśmy się, że śląski jest:

  • do używania wyłącznie w odpowiednim czasie
  • nie do końca naturalny
  • ale szacunek, szacuneczek, prawda?
  • nienormalną komunikacją
  • niepotrzebny

I nie zapominajcie, kochani. Śląski to…

 

Wszystkie cytaty pochodzą z wywiadu opublikowanego w serwisie Onet Muzyka.
Foto: Magdalena Sobczyńska (CC BY-SA 3.0)

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza