Prof. Joanna Rostropowicz została członkinią Klubu Twórców Górnośląskich Karasol

Aleksander Lubina

Pani prof. dr hab. Joanna Rostropowicz została członkinią Klubu Twórców Górnośląskich Karasol

Joanna Rostropowicz – to odznaczona nagrodą im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, nagrodą im. Wojciecha Korfantego  oraz Krzyżem Zasługi Na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec  filolog klasyczna, nauczycielka akademicka. Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła w 1966 roku. W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Wykładała filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, która w 1995 roku została przekształcona w Uniwersytet Opolski. Kieruje  Katedrą Cywilizacji Śródziemnomorskiej, działającą w ramach Instytutu Historii UO. (Wiki)

Pani Rostropowicz jako profesor wizytujący (profesor  visiting) trzykrotnie wykładała historię literatury starożytnych Greków w Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W roku 1989 Pani Profesor jest jednym z założycieli Związku Górnośląskiego. (Wiki)

Dziś jest zastępcą prezesa Fundacji Eichendorffa oraz przewodniczącą Rady Naukowej Centrum Eichendorffa. (Wiki)

Pod  redakcją prof. Joanny Rostropowicz  ukazał się w 2022 VI. tom dwujęzycznej, polsko-niemieckiej serii „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności”. Tak samo jak poprzednie tomy, również ten obejmuje stosunkowo obszerne biogramy ok. 80 wybitnych Ślązaków i Ślązaczek, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w wielu różnych dziedzinach.

Joanna Rostropowicz  wydaje w Łubowicach/Lubowitz  Kwartalnik “Zeszyty Eichendorffa – Eichendorff-Hefte”. Polsko-niemiecki kwartalnik o tematyce śląskiej, dotyczący historii, kultury i literatury.

Niedawno ukazała się siedemnasta Perła Literatury Śląskiej.

Dej pozōr tyż:  Wybitni politycy w górnośląskim zwierciadle

Pani Profesor wydała Pro Memoriam – pamiętniki Eichendorffa w jej tłumaczeniu.

Pani profesor Rostropowicz zawdzięczamy tablice oraz pomniki:  profesora archeologii Josepha Wilperta na kościele w jego rodzinnym Dzielowie, hrabiego Michaela von Matuschki, antyhitlerowskiego starosty opolskiego oraz Carla Marii von Webera, który w Wolnym strzelcu użył melodii określonych przez  Hansa Niekrawietza jako melodie przywiane z borów rosnących wokół Pokoju (niem Karlsruhe. )

Pani Profesor jest promotorem 12 doktorów, a wśród jej studentów jest m.in. profesor Zbigniew Kadłubek.

Karasol tworzą członkinie i członkowie oraz sympatyczki i sympatycy:

Dominika Bara – pisarka

Ileana Burdajewicz – pisarka

Grzegorz Chudy – malarz, muzyk

Anna Ciszewska – działaczka, KODy Kultury, Tour de Konstytucja

Pejter Długosz – działacz, wydawca, publicysta

prof. Leszek Drong – literaturoznawca (UŚ)

Justyna Dziuma – działaczka, Chórtownia

Czesław Fojcik – malarz

Zbigniew Kadłubek – pisarz, literaturoznawca, bibliotekarz (BŚl, UŚ)

Mirosław Klimkiewicz – działacz, organizator biegów na orientację

Eugeniusz Kosmała – pisarz,  Ojgyn z Pnioków

prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – dyrygentka, chórmisytrzyni (AM, PŚ)

Marian Kuś – podróżnik

Marek Lisowski – SJO Britam

Jan Lubos – historyk, DURŚ

Anna Maksym – aktorka

Marcin Melon – działacz, pisarz

Christian Michna – sportowiec, popularyzator Śląska

Urszula Nierada – Kwiatkowska – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Qltyralnych KARASOL

Mirosław Neinert – aktor, reżyser, dyrektor (Teatr Korez)

prof. Zygfryd Nowak – wydawca, znawca śląska

Dej pozōr tyż:  Eichendorff w przekładach Aleksandra Lubiny

Wenancjusz Ochmann – kompozytor

Gabriela Ochudlo – Koło Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka

Sabina Pasoń – artystka malarka, Grupa Janowska

Grzegorz Płonka – artysta muzyk

Józef Porwoł – Demokratyczna unia Regionalistów Śląskich

Andrzej Roczniok – wydawca

Grzegorz Stachak – Merynka

Leon Swaczyna – Ślonzoki Razem

Hanna Szczęsna- Kozik – aktorka

Wojciech Szwiec – pisarz, filmoznawca

Bernadeta Szymik-Kozaczko – znawczyni oświaty kuchni na Górnym Śląsku

Ewa Wacherlohn – artystka

Bruno Zielonka – artysta, kolekcjoner

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza