Pōmōż kotōm a wygrej rajza Velorexym

We Rybniku ôrganizacyjo „Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią” (Fōndacyjo Je Żech Głosym Tych, Co Niy Poradzōm Godać) zbiyro piniōndze na pōmoc kotōm, a naszykowali akcyjo, kaj idzie licytować roztomańte fanty. Fojermana tyż namōwiyli, coby pōmōg kotōm, a powoziōł kogoś Velorexym. Terazki trwo praje licytacyjo, kero skōńczy sie 27.06.2020, licytować może kożdy, a wygrać idzie niy yno rajza Velorexym, ale tyż inksze, piykne gyszynki. Kożdy z Wos może dyż podarować swoji fanty na ta licytacyjo.

Jo żech je yno szofer ôd Velorexa, niy mōm nic spōlnego z tōm fōndacyjōm, ani akcyjōm, tōż wiyncyj możecie se poczytać na Facebooku, na strōnie fōndacyje:

https://www.facebook.com/FundacjaJestemGlosem/

Sam je link do licytacyje:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

https://www.facebook.com/search/top/?q=bazar%20fundacji%20jestem%20g%C5%82osem-na%20ratunek%20kociakom&epa=SEARCH_BOX

Fojerman

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 24.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza