Poezyjŏ to rzymiosło – Syniawa ôdpisuje Widerze

POEZYJŎ TO RZYMIOSŁO

w ôdpowiedzi Irkowi Widerze

Poezyjŏ to rzymiosło,
Bez wprawy sie nic niy skōrŏ –
Jak chcesz płynōńć, chyć za wiosło,
Jak chcesz pisać, chyć za piōro

(Piōro to możno przesada,
Bo żyjymy w takij erze,
Że sōm Hōmer by Iliadã
Pisoł tyż na kōmputerze).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Poezyjŏ to niy tŏwŏr,
Nie prziniesieś jyj ze sklepu.
Znojdź dlō myśli cylne słowo,
Na „Wachtyrzu” sie przeciepuj

Z tymi, kerzi tyż cojś szkrobiōm,
Wyciōng, co tam mŏsz, z szuflŏdki,
Niych i ciebie muzy wŏbiōm
Z profitym dlŏ naszyj gŏdki.

Dzisioj je nŏs gŏrstka małŏ,
Pedzōm możno: mizeryjŏ…
Dyć pokŏzać sie udało,
Że tyż mōmy poezyjŏ.

Trza przeszłości zawrzić wrota
I sie w prziszłość wiyncyj dziwać,
I ciś dalij tã robotã.
A terŏz przyjdźmy do piwa:

Przi piwie sie klyci miyło
(We trzech wybrać sie mogymy),
Bele take dobre było,
Jak sōm nasze ślōnske rymy.

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Dej pozōr tyż:  Niebieska walizka i/a brunatny kufer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza