Poezyjŏ to rzymiosło – Syniawa ôdpisuje Widerze

POEZYJŎ TO RZYMIOSŁO

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

w ôdpowiedzi Irkowi Widerze

Poezyjŏ to rzymiosło,
Bez wprawy sie nic niy skōrŏ –
Jak chcesz płynōńć, chyć za wiosło,
Jak chcesz pisać, chyć za piōro

(Piōro to możno przesada,
Bo żyjymy w takij erze,
Że sōm Hōmer by Iliadã
Pisoł tyż na kōmputerze).

Poezyjŏ to niy tŏwŏr,
Nie prziniesieś jyj ze sklepu.
Znojdź dlō myśli cylne słowo,
Na „Wachtyrzu” sie przeciepuj

Z tymi, kerzi tyż cojś szkrobiōm,
Wyciōng, co tam mŏsz, z szuflŏdki,
Niych i ciebie muzy wŏbiōm
Z profitym dlŏ naszyj gŏdki.

Dzisioj je nŏs gŏrstka małŏ,
Pedzōm możno: mizeryjŏ…
Dyć pokŏzać sie udało,
Że tyż mōmy poezyjŏ.

Trza przeszłości zawrzić wrota
I sie w prziszłość wiyncyj dziwać,
I ciś dalij tã robotã.
A terŏz przyjdźmy do piwa:

Przi piwie sie klyci miyło
(We trzech wybrać sie mogymy),
Bele take dobre było,
Jak sōm nasze ślōnske rymy.

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Dej pozōr tyż:  Wojciech Szwiec: Natalia ma plan!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza