Aleksander Lubina: Podczas „obrony Częstochowy” w 1655 obraz Matki Boskiej był na Górnym Śląsku

Mochów leży nieopodal Głogówka na Górnym Śląsku.

W 1655 król Polski Jan II Kazimierz Waza wraz z dworem uciekł  poza granice swego królestwa i korzystał z gościny w Głogówku, a obraz Czarnej  Madonny schronił w  klasztorze paulinów w Mochowie.

Klasztor paulinów w Mochowie 20 stycznia 1388 ufundował książę Władysław Opolczyk.

Klasztor częstochowski został ufundowany przez niego 9 sierpnia 1382. Książę sprowadził z węgierskiego klasztoru  dwunastu paulinów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po Jasnej Górze klasztor w Mochowie był się drugą fundacją księcia Władysława Opolczyka. Do Starej Częstochowy książę sprowadził najprawdopodobniej 16 paulinów z Węgier.

Podczas pobytu Jana Kazimierza na zamku w Głogówku towarzyszyła mu  królowa Maria Ludwika Gonzaga, dołączył do Króla prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Andrzej

Resztę wymyślił sobie Henryk Sienkiewicz.

Cudowny Obraz po raz drugi wywieziono do Mochowa z Jasnej Góry w 1705, gdy pod Częstochowę nadciągał ze swą armią szwedzki generał Stromberg.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza