Piyrszy geburstak Wachtyrza

Na poczōntku bōła idyjŏ. Idyjŏ i nŏs trzech: Rafał Szyma, Grzegorz Kulik i Pejter Długosz. Idyjŏ mieli takŏ:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

I chyciyło. Naszymu portalowi, Wachtyrz.eu, je już rok.

Bez tyn czas ôpublikowalimy 1.358 artykuły, kere napisało 59 autorōw, z czego 51% bōło po ślōnsku, 47% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły przeczytane 1.023.879 razy ôd 608.716 czytŏczy.

Naszymu profilowi na Facebooku przajōm 3.202 ôsoby.

DZIYNKUJYMY!

Dalyj chcymy iś do przodku. Bydziymy sie zmiyniać, chcymy barzyj pokŏzywać sprawy ślōnskygo jynzyka, bo z jednej strōny widziymy, że to fest ważny temat dlŏ mocki ludziōw, a z drugej strōny artykuły pisane po ślōnsku sōm czytane rzŏdzij ôd tych pisanych po polsku.

 

*****

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od roku.

W tym czasie opublikowaliśmy 1.358 artykułów, które napisało 59 autorów, z czego 51% było po śląsku, 47% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

Przeczytano je w tym czasie 1.023.879 razy przez 608.716 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 3.202 osoby.

DZIĘKUJEMY!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza