Piotr Miemiec: Zandka / Sandkolonie

Dzisiaj wracamy do okręgu przemysłowego i prezentujemy zabrską Zandkę, czyli Sandkolonie -, zabytkowe osiedle byłej huty należącej do Guido Henckel von Donnersmarcka w Zabrzu.

Sandkolonie (Na Piaskach) składa się z ok. 40 budynków, powstałych w latach 1900-1921, które znajdują się przy obecnych ulicach Krakusa i Stalmacha. Pierwotnie było ono przeznaczone dla robotników i urzędników Huty Donnersmarck. Osiedle składało się z dwóch części: zachodniej (dziś ul. Stalmacha), przeznaczonej dla urzędników oraz wschodniej (dziś ul. Krakusa) z domami dla robotników. Arnold Hartmann, berliński architekt, zaprojektował największą część osiedla, a kolejną Emil i Georg Zillmannowie.

Mieszkania dla robotników posiadały ówczesny standard: kuchnia, do której wchodziło się prosto z korytarza i dalej przechodziło się do dwóch mniejszych pokoi. Toalety znajdowały się na półpiętrach klatki schodowej, po jednej do dwóch mieszkań. Pomiędzy budynkami , zarówno robotniczymi jak i urzędniczymi, znajdowały się małe przydomowe ogródki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W 1907 roku wybudowano straż pożarną według projektu A. Hartmanna. Obiekt użytkowany jest do dzisiaj jako siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. W 1908 później oddano do użytku przedszkole dla dzieci, które obecnie jest siedzibą Straży Miejskiej. Na Zandce znajdowała się również szkoła, dom starców oraz  zespół obiektów usługowych i rekreacyjnych.

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Dej pozōr tyż:  Maria Brunn – prototyp kobiety autochtonicznej?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza