Piotr Miemiec: Pałac Slezské Rudoltice

Pałac Slezské Rudoltice to barokowa budowla znajdująca się w miejscowości Slezské Rudoltice, po czeskiej stronie Śląska. Renesansowy wówczas pałac został wybudowany w połowie XVI w. na miejscu dawnej twierdzy za panowania rodu Supów z Fulštejna. W 1630 roku pałac stał się własnością Jerzego z Hodic. Największy rozkwit tego miejsca miał miejsce za panowania syna Jerzego – Alberta z Hodic. Właściciel posiadłości uwielbiał luksus. Pierwotnie renesansowy pałac został przebudowany w stylu barokowym, a całe wyposażenie pałacu i okalającego go parku zostało luksusowo wyposażone. Slezské Rudoltice stały się za jego panowania centrum kulturalnym Śląska i były znane w całej Europie. Czasami nazywane było Wersalem Śląska.

Bogate życie właściciela pałacu doprowadziło go sporych długów. Musiał on sprzedać część majątku, a gdy to nie przyniosło skutku uciekł przed swoimi wierzycielami. Pałac później miał wielu właścicieli, jego wyposażenie było wyprzedawane a znaczenie tego miejsca całkowicie zmalało. Ostatnim właścicielem był do 1942 roku hodowca koni Franz Andres. Podczas II wojny światowej pałac stał się schronieniem dla matek z dziećmi a później zarządzany był przez Ministerstwo Propagandy III Rzeszy. W kwietniu 1945 roku, obiekt został poważnie uszkodzony przez wojska radzieckie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po wojnie stał się siedzibą lokalnego komitetu narodowego. Zabytkowa budowla służyła jako magazyn zbóż. Od 1975 roku pałac był przebudowany i wykorzystywany przez Ministerstwo Zdrowia jako magazyn sprzętu medycznego. Może przez to, przynajmniej część tego zabytkowego obiektu, została ocalona. W 2008 właścicielem pałacu została gmina Slezské Rudoltice. Jest on chroniony jako zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Pałac był przebudowany na magazyn, dlatego jego tylna część wygląda jak wygląda.

 

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza