Piotr Miemiec: Hradec nad Moravicí

Hradec nad Moravicí – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, a historycznie na Śląsku Opawskim. Stanowi bramę do malowniczej doliny rzeki Morawicy. Jej dominującym elementem jest kompleks Białego i Czerwonego Pałacu wraz z otaczającym go rozległym parkiem. Starszy obiekt, tzw. Biały Pałac, stoi w miejscu słowiańskiego grodziska z VIII wieku, gdzie w XI-XIII stuleciu został zbudowany myślidowski pałac książęcy. Został przebudowany pod koniec XVI wieku na renesansowy pałac z ozdobnym ogrodem. Obecną postać uzyskał po pożarze w 1796 roku, kiedy został przebudowany według projektu Jana Mihatscha. Kolejne zmiany w duchu romantyzmu, zwłaszcza we wnętrzach, zostały wprowadzone w latach 1845-1859 oraz po roku 1861. Między latami 1874-1891 według projektu A. Langera i F. Händela zostały wybudowane kolejne obiekty zespołu – Biała Wieża, mur okalający z tarasem oraz tzw. Czerwony Pałac inspirowany surowymi budowlami zamkowymi niemieckiego średniowiecza. Obecnie służy on jako hotel i restauracja. Park pałacowy uzupełnia park angielski o powierzchni ok. 63 ha, założony w 1796 r.

Źródło: msregion.cz

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza