Piotr Miemiec: Głubczyce i opuszczony dworzec

Głubczyce. Na zdjęciu odbudowany w 2008 roku ratusz miejski oraz barokowa kolumna maryjna z 1732 roku. Niestety nie ma już, zniszczonej w 1945 roku, zabytkowej zabudowy rynku.

Głubczyce, Gubczýcé, Leobschütz, Hlubčice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dokładna data założenia miasta nie jest znana. Prawdopodobnie był to rok 1224, kiedy nastąpiło osiedlenie w mieście Lubschicz. Jednak miasto to zostało zniszczone przez Mongołów. Po zniszczeniu miasta nastąpiła jego stopniowa odbudowa. W roku 1270 miasto otrzymało prawa miejskie nadane przez króla Czech Przemysła Ottokara. W latach 1365 – 1503 miasto było siedzibą księstwa. Po tym okresie weszło w skład księstwa karniowskiego. W 1523 roku do miasta dotarł ruch protestancki. Nowy właściciel miasta Jerzy Hohenzollern, gorliwy luteranin, doprowadził siłą do usunięcia z Głubczyc zakonników franciszkańskich, a następnie Żydów. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto zostało całkowicie zniszczone, większość zniszczeń zostało dokonanych przez nacierających Szwedów w 1645 roku. Po I wojnie śląskiej w 1743 roku miasto przeszło pod panowanie Prus. W 1781 roku w mieście mieszkało tylko 2637 ludzi. W XIX wieku miasto zaczęło się bardzo rozwijać. Powstało połączenie kolejowe Głubczyc z Raciborzem, Karniowem i Racławicami Śląskimi. Rozwijał się przemysł, powstawały browary, słodownie, młyny, fabryki wełny oraz huta szkła. W 1870 roku było już 9546 mieszkańców. Po dojściu do władzy w 1933 roku Adolfa Hitlera, w mieście swoją siedzibę miała szkoła i poligon SS oraz SA. W marcu 1945 roku miasto zostało otoczone przez wojska radzieckie. W wyniku trwającego oblężenia oraz grabieży dokonywanych przez żołnierzy radzieckich zniszczona została większa część miasta, w tym rynek wraz z zabytkowym ratuszem miejskim. W maju 1945 roku radziecki komendant Głubczyc przekazał miasto administracji polskiej. W 1946 roku miasto otrzymało urzędową nazwę Głubczyce. Na teren miasta została przesiedlona ludność polska zamieszkująca dawne Kresy Wschodnie, natomiast Niemcy zamieszkujący miasto zostali wysiedleni.

Dej pozōr tyż:  Z dawnej prasy śląskiej: “Nowiny - pismo ludowe” 1918

(na podstawie wikipedia.org)

Oryginalny renesansowy ratusz miejski pochodził z 1570 roku.
Fragmenty średniowiecznych murów miejskich oraz baszta z XIII wieku.

 

Zabytkowy dworzec kolejowy w Głubczycach

Zabytkowy dworzec kolejowy w Głubczycach. Budynek dworca był częścią otwartej w 1855 roku linii kolejowej Głubczyce-Racibórz. Zbudowany w kształcie lokomotywy. Jego ponad 20-metrowa wieża imitująca komin parowozu, służyła jako punkt widokowy.

Niestety ostatni pociąg pasażerski odjechał z Głubczyc w kwietniu 2000 roku.

 

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza