Pierwsza edycja Konkursu na opracowanie lektury po śląsku

Aleksander Lubina
W poniedziałek 13 maja 2024 w teatrze Korez po spektaklu Cholonka zakończyliśmy pierwszą edycję KONKURSU
NA OPRACOWANIE LEKTURY PO ŚLĄSKU
z uwzględnieniem aktualniej Podstawy Programowej oraz
KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI O ŚLĄSKU.
Po laudacji dyrektora Mirosława Neinerta pani Daria Goraus-Głowania z Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu.
(kompleks szkół specjalnych:
– Szkoła Podstawowa nr 47 (klasy od 1 do 8),
– Liceum Ogólnokształcące,
– Szkoła Branżowa
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy) odebrała z rąk organizatorów dyplom i nagrodę za scenariusz lekcji: Ślōnzoki niy gynsi…
Organizatorzy konkursu obiecali wsparcie w pracy pani Darii Goraus-Głowani z Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu.

Organizatorami konkursów byli:
– Klub Twórców Górnośląskich KARASOL
– Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku
– burmistrz Radzionkowa

Teatr Korez to miejsce i w tym przypadku szczególne, ponieważ jedna z prac konkursowych przedstawiła Cholonka jako lekturę konkursową.

Regulaminy drugiej edycji konkursów opublikujemy w najbliższym czasie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Historische Entwicklungen zu (Ober)Schlesisch

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza