O ekshumacjach drugi raz

            Aleksander Lubina

O ekshumacjach drugi raz

Pozacmentarne miejsca pochówków w Gliwicach (i okolicy), część czwarta

Jeśli przyjmiemy, że na Cmentarzu Starokozielskim w Gliwicach w roku 1982 oraz w roku 2000 dokonano jedynie częściowych ekshumacji, to Park Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gliwicach położony między ulicami Kozielską a ulicą gen. Wł. Andersa jest pozacmentarnym miejscem pochówków. Świadczą o tym ślady w literaturze i w ziemi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cmentarz Starokozielskim założono ok. 1857 (zakup gruntu), a oficjalnie otwarto w 1877, zamknięto zaś w latach dwudziestych XX wieku. Ponownie użytkowano go w latach 1945-1948. Ostatecznie zamknięto go w 1950.  W roku 1982 prezydent Gliwic zezwolił na likwidację cmentarza „stwierdzając przy okazji, że nie posiada on żadnej wartości historycznej, archeologicznej ani artystycznej…” ( za m.in. Marianem Jabłońskim)

Na byłym cmentarzu znajduje się kilka zdewastowanych grobowców i nagrobków w stylu eklektycznym z końca XIX wieku, między innymi grobowiec Augusta Wilhelma Hegenscheidta, który wspólnie z Georgem von Caro  w 1889 założył   Oberschlesische Eisenindustrie KG (kurz Obereisen) w Gleiwitz, która to spółka w owych czasach była największym koncernem na Górnym Śląsku.  Na  Cmentarzu Starokozielskim  pochowano także drukarza Carl Friedrich Neumann  właściciela czasopisma Der oberschlesische Wanderer”.  Miejsca  pochówku Neumanna nie można ustalić.  Nic nie wiadomo o losach ciał wywleczonych z grobowców.

Według Gleiwitzer Rundblick (1997) wzmiankowane ponowne użytkowanie cmentarza w latach 1945-1950, to ukrywanie masowych mogił poprzez założenie tzw. grobów maskujących (Tarngräber) – nad masowymi mogiłami zamordowanych w 1945 mieszkańców Gleiwitz pochowano osoby zmarłe w latach 1945-1948.

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

Osoby zmarłe w latach 1945-1948  ekshumowano w roku 2000 i pogrzebano na gliwickim Cmentarzu Komunalnym. Na plastikowej tablicy wymieniającej 60 ekshumowanych nie  znalazłem żadnej wzmianki o ekshumacji cywilnych mieszkańców Gliwic  zamordowanych w roku 1945.

http://www.gliwiczanie.pl/Albumy/cmentarze/ulica_kozielska.htm

https://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=164&t=31938

http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-starokozielski-park-przyjazni-polsko-fra

http://wikimapia.org/38619990/pl/Cmentarz-Starokozielski

https://www.buchfreund.de/de/d/p/48200126/gleiwitzer-rundblick-heft-3-1997

 

Trzecia część

Część druga

Pierwsza część

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza