Ô Adolfie Lorenzu i jego synu nobliście we Widnawie

We strzoda, 10 kwiytnia 2019, zaprŏszōmy na tref ô rodzōnym we Widnawie na Ślōnsku dochtorze Adolfie Lorenzu i jego synu Kōnradzie, kery dostoł Nagroda Nobla.

Pisali my już ô nich na naszym portalu: https://wachtyrz.eu/slaski-noblista-z-terenu-dzisiejszej-republiki-czeskiej/

Tref napocznie sie ô szōstyj, poprowadzi go Matěj Matela ze Jesynickego Muzeum. Stymp je wolny.

Zainteresowanych zaprŏszōmy do Widnawy wele Jawornika do Důmu partnerství we Widnawie (Vidnava) na ul. Sokolskej 12.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Sól ziemi czarnej na deskach rybnickiego teatru

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza