Nowy album ôd Chwile Nieuwagi

We piōntek, 17 marca, we Tyjatrze Rybnickij Ziymie ô siōdmyj na wieczōr ôdbōł sie kōncert kapele Chwila Nieuwagi. Wystymp bōł skuli przileżytości prymiery jejich nowego albumu „Szarok” i muzykańcio zagrali wszyske nowe kōncki, jak tyż pora starszych. Bōł żech na tym kōncercie i żech je zachwycōny. To, co Chwila Nieuwagi pokozała, to bōł piykny spektakl muzyczno-świetlno-filmowy, co go ciynżko bydzie zapōmnieć.

Na albumie je jedynoście nowych śpiywek, z tego sztyry to aranżacyje wierszōw ôd takich poetōw jak Bolesław Leśmian abo mało znano Maria Przedborska.

Niy je żech ekspert, jak sie rozchodzi ô muzyka. Ale musza pedzieć, że downo niy było tak, żeby mi sie cołki album podoboł. Wiycie, jak to je, pra? Czynsto je tak, że sie puszczōmy jakoś plata i dwie abo trzi śpiywki przeskakujymy, bo niy sōm nojlepsze. A „Szarok” sie sucho ôd poczōntku do kōńca.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I niy sucho sie go tak po prostu. To je plata, co poradzi chycić za serce. Martyna Czech mo coś takigo we swojim głosie, że wyciōngo z ludzi ymocyje, co ôni ani niy wiedzieli, że je we sobie mieli. A to dziynki kōmpozytorskim talyntōm ôd Andrzeja Czecha i reszty zespołu.

Album prōmuje klip do śpiywki „Banalnie”, co go idzie niżyj posuchać, a jo blank niy rozumia, czymu ta śpiywka niy leci po trzi razy na dziyń we radiu.

Dej pozōr tyż:  Ô heimacie z bajtlami i (niy ino) dlŏ bajtli

Foto: Rafał Soliński

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Nowy album ôd Chwile Nieuwagi

 • 20 marca 2023 ô 09:33
  Permalink

  To ech je gespannt jake kōnski na plattcie sōm po ślōnsku 🙂

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza