Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.07.2019

Nowy sezōn 2019/2020 już napoczynty. Grajōm terŏzki yno fusbal, ale we lidze czeskej już trzejcie szpile, a we lidze polskej druge. Piast Gliwice zdōnżōł już pożegnać sie ze Ligōm Majstrōw, tera jeszczy prōbuje siył we Lidze Europy. To czas reaktywować naszŏ szportowŏ raja.

Liga czeskŏ

To bōł nieudany weekend dlŏ gōrnoślōnskich manszaftōw we lidze czeskej. Banikowi Ôstrawa latoś nie idzie. Ani na wiosna, ani piyrsze szpile we nowym sezōnie. Wygrali ślōnske derby we Karwinej, ale przegrali ôba szpile u siã. We piōntek 0-1 ze FK Teplice.

Ciynżki poczōntek mŏ tyż MFK OKD Karwinŏ. Przegrała wszystke 3 szpile, choć we sobota yno 3-2 we Pilźnie z mocnōm Victoriōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dobry start zaliczōł Slezky Ôpawa, kery wygroł piyrsze dwa szpile. We niedziela tyż prowadzioł 0-1 we Mladej Boleslav. Ale we doliczōnym czasie piyrszej połowy gospodŏrze wyrōwnali, a po pauzie już yno ôni dōminowali na szportplacu i wygrali aże 4-1.

Liga polskŏ

W lidze polskej mieli my dwa szpile gōrnoślōnsko-dolnoślōnske. We piōntek Górnik Zŏbrze wygroł piyrszy szpil u siã, a bōło to ze Zagłębiym Lubin. Fusbalery ze Zŏbrza wygrali 1-0, a tora trefiōł Jesus Jimenez.

We niedziela we stolicy Ślōnska manszaft ze Wrocławiŏ gościōł Piasta Gliwice. Do pauzy bōło 0-1 dlŏ fusbalerōw z Gliwic, ale szpil wygroł 2-1 Śląsk Wrocław.

Liga Europy

Po wylecyniu ze eliminacyjōw Ligi Majstrōw Piast Gliwice prōbuje swojych siył we eliminacyjach do Ligii Europy. We sztwortek we Gliwicach gościōła Riga FC. Manszaft ze Łotwy we szpilu za fest nie atakowoł, ale zdobywaniy torōw mocno ułatwiyli jym fusbalery ze Gliwic. Do pauzy bōło 0-1 dlŏ manszaftu z Rigi. We drugej Piast terfiōł 3 razy i jednego tora szynknōn gościōm. Szpil skōńczōł sie rezultatym 3-2 i sprawa awansu je ôtwartŏ. Jak manszaft z Gliwic polepszy swojã defensywa, to na Łotwie bańdzie dobrze. Szpil już we nojbliższy sztwortek.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza