Na gōrnoślōnskich szportplacach, 23.01.2022

Zajś COVID storpedowoł kupa szpilōw. Z tych, co bōły zagrane zebrali my dlŏ Wŏs 20 szpilōw.

Hokej na lodzie

Liga czeskŏ chopōw
HC Oceláři Trziniec – HC Olomouc 3-1
HC Oceláři Trziniec – BK Mlada Boleslav 7-3

Po 40 szpilach HC Oceláři Trziniec  je piyrszy.

Liga polskŏ babōw
Stoczniowiec Gdańsk – Białe Jastrzymbiy 18-0
Kozice Poznań – Polonia Bytōm 0-12

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Stoczniowiec Gdańsk – Polonia Bytōm 3-4
Kozice Poznań – Białe Jastrzymbiy 10-1
Kojotki Naprzōd Janōw – Atomōwki GKS Tychy 3-7

Po 15 szpilach Polonia Bytōm je piyrszŏ, Atomōwki GKS Tychy 3, Kojotki Naprzōd Janōw 8, Białe Jastrzymbiy 9.

Liga polskŏ chopōw
JKH GKS Jastrzymbiy -KH Sanok 2-1
GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec 8-1
GKS Katowice – Podhale Nowy Tŏrg 8-0

Unia Ôswiyncim – GKS Katowice 3-4 (po dogr.)
Podhale Nowy Tŏrg – GKS Tychy 1-2
Zagłębie Sosnowiec – JKH GKS Jastrzymbiy 1-2

GKS Tychy – Unia Ôświyncim 8-1
JKH GKS Jastrzymbiy – Podhale Nowy Tŏrg 5-0

Po 32 szpilach GKS Katowice je 2, JKH GKS Jastrzymbiy 3, a GKS Tychy 5.

Necbal / Voleybal

Liga polskŏ chopōw
PGE Skra Bełchatōw – Jastrzębski Węgiel 2-3
Projekt Warszawa – ZAKSA Kandzierzin-Kojźly 1-3
Asseco Resovia Rzeszōw – Stal Nysa 3-2

Po 17 szpilach ZAKSA Kandzierzin-Kojźly je piyrszŏ, Jastrzębski Węgiel 2, GKS Katowice 8, Stal Nysa 14 (ôstatniŏ).

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Korbbal / Basketbal

Liga czeskŏ chopōw
BK Ôpawa – NH Ôstrawa 80-68

Po 22 szpilach BK Ôpawa je drugŏ.

Liga polskŏ chopōw
Asseco Gdynia – GTK Gliwice 84-68

Po 19 szpilach GTK Gliwice je ôstanie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza